[Odbor za kmetijstvo] Mladim moramo dati signal, da država resno jemlje kmeta in njegovo poslanstvo

Odbor za kmetijstvo