Nada Brinovšek: Ministrica za zdravje očitno živi v svoji pravljici Cesarjeva nova oblačila

Nada Brinovšek (168)

Ali so lažne obljube, izmikanje odgovornosti, zavajanje javnosti ter sprejemanje zdravstvene zakonodaje, ki je v škodo zdravnikom in bolnikom ter v nasprotju z našo ustavo in v nasprotju z evropskimi direktivami, v skladu s koalicijsko pogodbo in etičnimi standardi vladajoče koalicije?

Poslanke in poslanci na današnji izredni seji državnega zbora obravnavajo interpelacijo o delu in odgovornosti zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, ki smo jo v poslanski skupini SDS po letu dni od prve interpelacije ponovno vložili v parlamentarno proceduro. Stališče naše poslanske skupine je predstavila poslanka Nada Brinovšek.

Celoten magnetogram, ki ni avtoriziran, objavljamo v nadaljevanju.

NADA BRINOVŠEK: Hvala lepa za besedo. Torej, naš zdravstveni sistem je dober. To se hecno sliši, kajne? Ampak to ni stališče Slovenske demokratske stranke. Tako mislijo naši državljani, še najbolj pa naši bolniki. Tako trdi tudi ministrica v odgovoru na našo interpelacijo, tako je prepričana tudi ta vlada in koalicija. Ampak vse to sprenevedanje koalicije, bom rekla, da že meji na tisto zgodbico o cesarjevih novih oblačilih in prav zanimivo bi bilo videti, ali se bo našel kakšen junak iz te zgodbice, ki bo končno spregledal in se ojunačil in spregovoril »cesar je nag«. Pa so to, verjamem, samo pobožne želje, kajti, glede na včerajšnji komentar vodje poslanske skupine SD, da je zdravstveni sistem slab, vendar interpelacije zoper ministrico za zdravje ne bodo podprli, ker jo je vložila SDS. Tudi predsednik DeSUS se strinja, da ta ministrica ni naredila ničesar, vendar naše interpelacije ne bodo podprli, ker je pač samo še pol leta do novih volitev. Seveda, ta koalicija mora držati skupaj pa naj gre to tudi za ceno zdravja naših državljanov. Ampak, poglejte, čez pol leta nas bodo tudi ti naši volivci povprašali po našem zdravju.

Ministrica seveda zavrača našo interpelacijo kot neutemeljeno in tudi navaja, da interpelacija temelji na govoricah, na nepreverjenih trditvah, populističnih ocenah … Skratka, ministrica meni, da je najboljša. In ne samo ministrica, to meni tudi ta koalicija. Seveda se mi, in verjetno tudi vam, ob tem takoj zastavi vprašanje, ali ministrica sploh bere časopise, spremlja seje preiskovalne komisije za žilne opornice, bere statistike in uradna poročila o dolgih čakalnih vrstah, razna poročila o poslovanju javnih zdravstvenih zavodov? Sprašujem se tudi, ali ministrica sliši naše državljane, sliši naše zdravnike in sliši naše bolnike? Zdi se, kot da ministrica živi v nekem pravljičnem svetu kjer so njeni ožji sodelavci in jih pravijo vedno znova in znova, ti si najboljša.

Naš zdravstveni sistem je dober, navaja ministrica v odgovoru na interpelacijo. To je čisti populizem, spoštovani kolegi, in to je čisti populizem, spoštovana ministrica in tudi zatiskanje oči pred dejansko situacijo. Ja, naš zdravstveni sistem, se strinjam, je dober, ampak naš zdravstveni sistem je dober za zdrave ljudi, ne pa za bolnike.

Da je naš zdravstveni sistem dober, ne verjame nihče več, oziroma le tisti še, ki živite nekako v tej pravljici Cesarjeva nova oblačila. In to je seveda koalicija s predsednikom vlade, ki vas, ministrica, na vse pretege brani pa ne zato, ker ste tako dobri, ampak zaradi tega, ker tako kaotičnega stanja, do katerega ste pripeljali vi, ministrica, to naše slovensko zdravstvo, takšnega stanja noče prevzeti nihče. Boste pač še teh šest mesecev delali škodo našemu zdravstvu.

Kako resen je za ministrico zdravstveni resor, njene naloge in odgovornosti, kaj so njene prednostne naloge, kako s svojim delom spoštuje ustavni red, z vsemi svojimi močmi deluje za blaginjo prebivalcev Slovenije ter ravna po svoji vesti, je dokazala že s tem, da je zaključek te današnje interpelacije dobesedno prepisala iz zaključka oziroma odgovorov na našo interpelacijo v mesecu novembru 2016. In to, spoštovani kolegi, to je neko naprezanje, to je nek napor in neko prizadevanje.

Ministrica v zaključku svoje interpelacije, ki naj bi bila nekakšen rezime celotnega odgovora na interpelacijo, zapiše, da jo predlagatelji interpelacije namenoma osebno diskreditiramo, mestoma tudi žalimo, predvsem pa si zatiskamo oči pred dejanskimi dobrimi rezultati slovenskega zdravstva – dejanskimi dobrimi rezultati slovenskega zdravstva. Zdaj, če je ministrica s tem zatiskanjem oči pred dejansko dobrimi rezultati slovenskega zdravstva imela v mislih delo naših zdravnikov, bom rekla, da je spet narobe brala in razumela našo interpelacijo, kar je seveda tudi mogoče glede na vsa njena ravnanja. Če pa je imela v mislih rezultate slovenskega zdravstvenega sistema, pa si sama zatiska oči, ker ne vidi kaotičnega stanja na zdravstvenem področju oziroma področjih, ki jih v interpelaciji očitamo.

Ali je še kdo med nami tule v tej dvorani, ki verjame ministrici, ki je ob interpelaciji v novembru še kako zatrjevala, da bo zdravstvena reforma spregledala luč sveta 12. 12. 2016? Seveda je takrat šlo za njen obstoj oziroma neobstoj. A, glej ga, zlomka, 12. 12. 2016 se ni zgodilo prav nič. Edino, kar je do danes uspelo ministrici pripraviti, je zakon o zdravniški službi, ki pa ni bil usklajen s stroko, ni bil usklajen z zdravniki, ni bil usklajen s sindikati in smo ga tudi v državnem zboru sprejemali po nujnem postopku, kot da je šlo za vojno stanje. Spoštovani kolegi, reformne spremembe, reformni zakoni se ne sprejemajo tako, se ne sprejemajo po nujnem postopku. In ko že govorim o usklajenosti, ministrica vseskozi meša pojme sodelovanje in upoštevanje predlogov. Že res, da se ministrstvo in ministrica sestaja z Zdravniško zbornico, da se sestaja z zdravniki, sindikati, mladimi zdravniki, ampak ministrica jih ne sliši, sodelovanje pa pomeni izmenjavo mnenj in tudi upoštevanje določenih predlogov.

No, in kaj se je na področju zdravstva od interpelacije v mesecu novembru 2016 do danes spremenilo? Ali se je kaj spremenilo na bolje? Žal je stanje na področju zdravstva danes še slabše. Poglejmo samo zdravstveno zakonodajo, ki jo je ministrica obljubljala do 12. 12. 2016. Rezultat tega je samo en zakon, rezultat tega je samo zakon o zdravniški službi, ki pa je bil, kot sem že rekla, sprejet po nujnem postopku. Dolge čakalne vrste so se, žal, samo še povečale. Tako kot so se povečale tudi izgube v javnih zdravstvenih zavodih, korupcija pa še bolj širi svoje lovke nedvomno v vse pore zdravstva.

Zdaj seveda ministrica z veliko mero vehementnosti tudi to našo interpelacijo zavrača in to v obliki, kot bi pisala prosti spis, brez dejanskih ukrepov in navedenih pozitivnih učinkov, in ob tem še zaključi, da je naš zdravstveni sistem dober. Preberite si ta njen prosti spis. In s to interpelacijo ministrici ponovno očitamo njena napačna ravnanja. Verjamem, da je to že marsikdo od vas tudi slišal, kaj govori stroka in kaj govorijo naši državljani. Pravijo pustite, lepo vas prosim, pustite ministrico na miru, boljše je, da čisto nič ne dela, kajti karkoli naredi, naredi situacijo še slabše. Ja pa je res smešno, se strinjam z vami, kolegi iz koalicije.

V Slovenski demokratski strani smo kljub temu torej vložili že drugo interpelacijo, s katero ministrici očitamo vso odgovornost za neukrepanje na področju koruptivnih dejanj v zdravstvu, odgovornost za podaljšanje neurejenega stanja na Pediatrični kliniki, odgovornost za neučinkovito reševanje problema čakalnih dob, soodgovornost za slabo poslovanje in pa vedno večjo zadolženost javnih zdravstvenih zavodov, odgovornost zaradi predlogov zakonodaje na področju zdravstva, ki je v nasprotju s slovensko in tudi evropsko zakonodajo in ki slabi slovensko zdravstvo.

Seveda smo predlagatelji pričakovali, da bo ministrica na interpelacijo odgovorila z dejstvi, ponavljam z dejstvi, z ukrepi, s pozitivnimi učinki, ne pa z odgovorom na interpelacijo, kot sem že rekla, ki je bolj podobna prostemu spisu, poročilu o delu, povzetku vsebine zakonov, kazalu pri pravilniku, odredb, sklepov in pa celo soglasij. To je milo rečeno neresno. In, če gremo lepo po vrsti.

Kot prvo ministrici v interpelaciji očitamo njeno soodgovornost za neukrepanje na področju koruptivnih dejanj v zdravstvu. Ministrici za zdravje smo to očitali že v naši prvi interpelaciji. V odgovoru tako prve interpelacije kot tudi današnje interpelacije je ministrica zapisala, da je odgovornost in pristojnost preprečevanja, odkrivanja in preganjanja posameznih zdravnikov in drugih, ki so vpleteni, seveda, v korupcijska dejanja v pristojnosti ljudstev javnih zdravstvenih zavodov, vodstev javnih zdravstvenih zavodov. Kdo pa je odgovoren, vas sprašujem, za imenovanje direktorjev javnih zdravstvenih zavodov? Kdo je odgovoren za imenovanje članov in pa predsednika Sveta javnih zdravstvenih zavodov? Naj spomnim tukaj samo na nekaj primerov, bolnica Brežice, UKC Maribor, bolnica Ormož, UKC Ljubljana, naj spomnim tudi na Baričiča in Kopača.

Naj spomnim tukaj na sprejem teh tako znanih protokolov, po katerih ste imenovali 88 novih članov svetov zavodov. Seveda ste jih 88 predčasno tudi razrešili. Zdaj teh 88 članov v svete javne zavode ste nadomestili s svojimi, seveda politično primernimi kandidati. In kje so zdaj rezultati?

Ministrica navaja, da sledi načelu ničelne tolerance do korupcije in da se skupaj s službami Ministrstva za zdravje odzivajo oziroma ukrepajo v primerih suma korupcije. Ja, kako? Kako, če pa ministrica, zdaj je ni v dvorani, trdi, da je odgovornost in pristojnost preprečevanje, odkrivanje in pa preganjanje v pristojnosti vodstev javnih zdravstvenih zavodov. Skrajni čas bi bil, da bi se, saj je že tako skoraj konec mandata, da se bo ministrica odločila ali je pristojna ali ni pristojna za odzivanje in ukrepanje v primeru suma korupcijskih dejanj. Dejstvo je in seveda je ministrica odgovorna za koruptivna dejanja v zdravstvu. Še enkrat, to je dejstvo, samo mandata bo res prej konec, preden bo prišla do tega spoznanja. Škoda.

Ministrica v tem poglavju navaja tudi primer uspešnega skupnega javnega naročila, ki ga je izvedla za vse urgentne centre in pri čemer je prihranila 30 % sredstev. Ampak pri tem se mi nehote zastavlja vprašanje, kaj je že bilo z opremo in z dogodki v šempetrski bolnišnici oziroma šempetrskem urgentnem centru – se verjetno spomnimo vsi tega primera. Seveda je ministrica v zvezi s temi urgentnimi centri zamolčala dejstvo, da še vedno ni rešeno financiranje, kadrovanje in tudi sama organizacija v teh urgentnih centrih. Seveda rajši zamolči, kot pa pove, da to še ni urejeno.

Pri našem očitku glede neukrepanja na področju koruptivnih dejanj ministrica navaja tudi skupna javna naročila zdravil in medicinskih pripomočkov. Postopek skupnega javnega naročila zdravil in medicinskih pripomočkov se je začel v začetku leta 2015. Postopek še danes ni končan. Poglejte, dve leti in pol od začetka postopka in postopek še ni končan. Ministrica pa navaja to kot nek uspešen primer skupnega javnega naročanja. To pa navsezadnje ni več smešno. To je pa že zelo žalostno.

V interpelaciji smo ministrici glede javnih naročil očitali, da še vedno ni izpostavljena primerjava cen s tujimi trgi, ampak ministrica je prepričana, da primerjava kar tako nekaj počez ni mogoča in da podatkov v tujini uradno ni mogoče pridobiti. Dajte no. Ali kdo to verjame, da teh podatkov v tujini ni mogoče pridobiti? Mislim, da ga ni tu v dvorani.

Pod drugo točko v interpelaciji ministrici očitamo odgovornost za podaljšanje neurejenega stanja na pediatrični kliniki UKC v Ljubljani. Ministrica očitke v celoti zavrača in navaja, da izredno skrbno spremlja in v okviru pristojnosti ukrepa proti že leta trajajočim neurejenim odnosom na pediatrični kliniki. Ampak, spoštovana ministrica, samo spremljanje ni dovolj. Če boste vi samo spremljali te dogodke, ne boste naredili nič. Ukrepov ni in kje so rezultati. Če ste lahko posredovali pri tem,da določen kader na pediatrični kliniki na vaš klic ni bil razrešen s funkcije, bi preko Sveta javnega zdravstvenega zavoda, kjer ima ministrstvo večino in pa tudi predsednika lahko ukrepali, ne pa samo spremljali to dogajanje pa pediatrični kliniki.

Odgovor na interpelacijo v zadevi neurejenih razmer na pediatrični kliniki na devetih straneh kronološko opisujete, kako ste spremljali razmere, kako ste bili seznanjeni z njimi, kako ste zaprosili, kako pričakujete, kako ste pozvali in zahtevali poročilo, poslali odgovor na dopis … Kje so ukrepi? Ministrica navaja tudi, da se je osebno in preko pristojnih služb vključevala v reševanje zapletenih razmer na srčni kirurgiji. Saj sem že prej povedala, da nam je ta primer vsem znan in jasen. Vključila se je namreč tako, da je zahtevala, da se predstojnik pediatrične klinike ne razreši. Ministrica navaja anketo, ki so jo izvedli na UKC in na pediatrični kliniki UKC-ja. Ministrica navaja, da je bila ocena zadovoljstva pacientov na pediatrični kliniki nekoliko nižja od povprečja UKC-ja. Ne navede pa, kakšna je bila in ali so bili na podlagi te ankete izvedeni kakšni ukrepi. Da tu njene neodzivnosti nesrečnega dogodka, ki se je zgodil 2. 9. 2016 in pri katerem skupaj s Svetom UKC ni prišla v letu dni dlje kot do imenovanja projektnega sveta, raje ne omenjam, ker gre pač za tragični dogodek. Eno leto se je porabilo samo za to, da se je imenoval projektni svet, ki bo raziskal ta tragičen dogodek. In to poglavje, ministrica, preprosto zaključujete z ugotovitvijo, da so glavni vzrok težav obravnav otrok s srčnimi obolenji odnosi med zaposlenimi. Ter še za ugled zdravniškega poklica in zaupanja pacientov v njih so v prvi vrsti odgovorni zdravniki sami. To je vaš zaključek te zgodbe.

Namesto, da bi iskali vzvode, kako rešiti zadevo, kako ukrepati, si lepo umijete roke in zvalite krivdo na naše zdravnike. Ampak, tudi te zdravnike bodo oziroma tudi te zdravnike nekdo imenuje, nekdo jih nadzira in nekomu so odgovorni. In te odgovorne ljudi imenujete vi, gospa ministrica in vi tudi lahko posredujete, da so razrešeni. Kako brezsrčen je ta vaš odgovor in tukaj gre, poglejte, vendarle za življenje naših najmlajših, za življenje naših otrok. Ministrica okrivi zdravnike in kot da problema ni več.

Tretjič, ministrici očitamo neučinkovitost reševanje problema čakalnih dob. Čeprav je skrajševanje čakalnih dob prioriteta ministričinega dela, so se čakalne dobe v njenem mandatu povečale za 30 %, vsak četrti Slovenec čaka nekje v vrsti na nek pregled ali na storitev. Žalostno pa je, da ministrstvo ne ve, ali ukrepi in program za skrajševanje čakalnih dob prinašajo želene učinke ali ne.

V odgovoru na interpelacijo je ministrica navaja pozitivne in zadovoljive rezultate, dejstvo pa je, kar je tudi samo ministrstvo priznalo, da programi za skrajševanje čakalnih dob niso prinesli želenih učinkov in da izbrani izvajalci niso v celoti izvedli programov, za katere je bil dogovor. Seveda se tudi tukaj zastavlja vprašanje, kako in komu so bili ti programi dodeljeni in seveda tudi to, zakaj niso bili realizirani.

Ministrica nam v odgovoru na interpelacijo očita, da pavšalno, da kar tako nekako pavšalno ocenjujemo slovensko zdravstvo kot neko slabo in kot nedostopno. Zdaj, jaz bi res rada slišala, kaj od tega ni res, kar očitamo v tej interpelaciji. Ali lahko rečemo, da je naše zdravstvo dostopno za vse enako, tako kot določa ustava? Mogoče dostopno ja, ampak zanimivo bi bilo vedeti, kakšen del Slovencev si že plačuje iz lastnega žepa nek pregled, da pride pravočasno na pregled ali na neko storitev. In zanima me tudi, ali ministrstvo vodi kakršno koli evidenco o tem, koliko se naši občani, naši državljani poslužujejo samoplačniških pregledov in pa storitev.

Nadalje ministrica navajate, da je naše posploševanje v interpelaciji neproduktivno in škodljivo za vse tiste, ki vodijo Ministrstvo za zdravje ter da se zaupanje prebivalstva gradi dolgo. Seveda se zaupanje gradi dolgo, ampak to zaupanje se je ravno v vašem mandatu, spoštovana ministrica, popolnoma sesulo. Zdaj, jaz bi rekla, ministrica in koalicija, pojdite malo na teren, pojdite malo med ljudi in jih povprašajte kaj, si državljani mislijo o našem zdravstvu. Zdaj, jaz ne vem, ali samo ti naši državljani samo nam opozicijskim strankam govorijo o tem, kako so nezadovoljni, kako dolge so čakalne vrste ali jih mogoče samo mi slišimo? Mogoče vam tudi govorijo pa jih ne slišite. Zadnji čas bi bil da jim prisluhnite in tudi ukrepate.

Dalje, seveda se ministrica tudi ne strinja z dejstvom, da je soodgovorna za slabo poslovanje javnih zdravstvenih zavodov, saj je v odgovoru pod to točko zopet navedla le povzetek stanja poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, obenem pa priznava, da se je finančno poslovanje bolnišnic v drugi polovici leta 2016 znova poslabšalo, saj je polovica bolnišnic izkazalo primanjkljaj iz tekočega poslovanja, kljub temu, da so se cene zdravstvenih storitev povišale za 3,6 %. In prav to ministrici očitamo, da je soodgovorna za slabo poslovanje javnih zdravstvenih zavodov.

Ministrica, seveda, tudi zavrača naše očitke, da ni ukrepala. Navaja, da je prvič po letih stagnacije zagotovila dodatna sredstva za zdravstvo in začela z ukinjanjem varčevalnih ukrepov. Ali ukinjanje varčevalnih ukrepov pomeni zmanjševanje negativnega poslovanja javnih zdravstvenih zavodov? Ali kdo to razume?

Prav smešno je pa, da ministrica v celoti zavrača svojo soodgovornost zaradi predlogov oziroma ne predlogov zakonodaje. Ministrica je bila pri tem res uspešna. Ko rečem uspešna, mislim na zavajanje celotne vlade, koalicije kot tudi vseh državljanov. Še enkrat se spomnimo njenih obljub, ki naj bi bile realizirane do 12. 12. 2016. Čakali smo ta dan in ga dočakali, nismo pa dočakali zakonskih sprememb. Potem obljuba, da bo zakonodaja pripravljena sredi januarja. In spet smo čakali, no, potem smo pa tako ali tako obupali, ampak ne samo opozicijski poslanci, tudi koalicijski poslanci, tudi tisti, ki boste danes, kljub temu, da niste zadovoljni z delom ministrice za zdravje, glasovali proti njeni interpelaciji.

Pa poglejmo, kaj je ministrica pripravila na področju zakonodaje v svojem mandatu. V letu 2015 resolucija in tri novele, v letu 2016 resolucija in en zakon, v letu 2017 pa tobačni zakon in zakon o zdravniški službi, ki smo ga sprejemali v državnem zboru, kot sem že rekla, po nujnem postopku, kot da gre za vojno stanje. Ampak šlo je, bom še enkrat rekla, za ministričino stanje oziroma njeno nestanje. In še enkrat, tako se zdravstvena reforma, spoštovani kolegi, ne sprejema.

Zakon o zdravniški službi, ki smo ga sprejeli oziroma ki ste ga sprejeli, je škodljiv za naše mlade zdravnike. In če ste jim prisluhnili na seji matičnega odbora, verjamem, da se strinjate z mano. In ta zakon, zakon o zdravniški službi, bo te naše mlade zdravnike dobesedno podil iz države. Trenutno je v proceduri zakon o zdravstveni dejavnosti, kjer smo ministrici med drugim očitali, seveda na podlagi mnenja ZPS državnega zbora, da s predlogom med drugim krši tudi evropski pravni red. Seveda ministrica te očitke zavrača in iz tega lahko sklepamo le to, da si ni znala razložiti mnenja ZPS k našemu očitku, kljub temu, da je bilo to mnenje, neskladnost s pravom EU, obrazloženo na treh straneh.

In za konec. Ministrica, vi trdite, da je slovensko javno zdravstvo dobro. Vi, spoštovani kolegi, pa presodite – lažne obljube, izmikanje odgovornosti, zavajanje javnosti, sprejemanje zakonodaje, ki je v škodo zdravnikom, bolnikom, ki je v nasprotju z našo ustavo, v nasprotju z evropskimi direktivami – ali je to v skladu z vašo koalicijsko pogodbo in z vašimi etičnimi standardi. Sprašujem vas, pa tudi trkam malo na vest, ko boste glasovali, ali je to v dobro naših državljanov ali pa bo to mogoče samo v dobro te koalicije, da se na vsak način obdrži do konca tega mandata. Hvala lepa.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ POSLANSKO VPRAŠANJE
Ste opazili problem, ki bi se mu vlada morala posvetiti?

Preverite, vprašajte, predlagajte.