Na preiskovalni komisiji glede nakupa in prodaje žilnih opornic o družbi KB 1909

Jelka Godec (170)

Družba KB 1909 je leta 2008 kupila delež v Mladini, d. d., zaradi »poslovne priložnosti in političnega efekta«.

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, ki jo vodi poslanka SDS Jelka Godec, je zadnja zaslišanja opravila v petek, 16. junija 2017.

Kot prvi je pričal Boris Peric, predsednik upravnega odbora družbe KB 1909, pooblaščenec italijanskega podjetja Mark Medical, član nadzornega sveta slovenskega podjetja Mark Medical in član nadzornega odbora Mladine. V zaslišanju je obrazložil razvoj finančne družbe KB 1909 in njegovih lastniških deležev v več podjetjih, med drugim v italijanskem in slovenskem Mark Medicalu ter časopisu Mladina.

Predsednica preiskovalne komisije je ponovno opozorila na vprašanje odpiranja dveh sedežev enega in istega podjetja, ki se ukvarja s prodajo medicinskih materialov, na italijanski in slovenski strani ter spomnila na ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije, da dvojni posrednik do končnega porabnika medicinskega materiala, to so slovenski javni zdravstveni zavodi, predstavlja nekajkratno zvišanje cen medicinskega materiala. Peric je razkril, da se je podjetje na slovenski strani s sedežem v Sežani po vstopu Slovenije v Evropsko unijo osredotočilo na tržno dejavnost, podjetje v italijanski Gorici pa je skrbelo za vso administracijo in finančne vzvode.

Medtem ko sta direktorja italijanskega in slovenskega Mark Medicala pred časom na preiskovalni komisiji že zatrjevala, da o provizijah, ki so jih prejemali pri prodaji žilnih opornic, ne vesta ničesar, je Peric dejal, naj za dokumentacijo o tem preiskovalna komisija, v primeru da gre za poslovno tajnost, zaprosi ravno predstavnike obeh podjetij Mark Medical.

Jelko Godec je med drugim zanimal konkretni kredit, ki ga je za sežanski Mark Medical najela družba KB 1909. Šlo je za kredit, najet leta 2008, in sicer pri avstrijski banki Adria Bank. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je ravno takrat v upravnem odboru družbe KB 1909 sedel Jurij Detiček, ki je bil hkrati tudi direktor omenjene banke. »Ali pri tem ni šlo za navzkrižje interesov?« je zanimalo Godčevo, Peric pa je zgolj odgovoril, da če je šlo, potem je bil Detiček to dolžan sporočiti in se izločiti iz glasovanja o kreditu. Na poziv predsednice, če lahko preiskovalni komisiji posredujejo zapisnike skupščine, ki bi dokazovali Detičkovo izločitev, je Peric dejal, da gre za poslovno skrivnost in zapisnikov ne morejo posredovati.

Peric je tudi zanikal, da je slovenski Mark Medical družbi KB 1909 služil za prelivanje dobičkov v Italijo, je pa potrdil, da je slovenski Mark Medical »služil« kot zavarovanje za enega izmed kreditov, ki ga je najela družba. Družba KB 1909 je konec leta 2015 prodala italijanski Mark Medical in s tem tudi slovenskega, menda zgolj za to, ker so po besedah Perica na mizo dobili dobro ponudbo.

V nadaljevanju je Peric spregovoril tudi o povezavi družbe KB 1909 s časopisom Mladina. Delež Mladine, d. d., je KB 1909 kupila leta 2008. Ob nakupu deleža je Peric takrat dejal, da gre za »poslovno priložnost in politični efekt.« Predsednico preiskovalne komisije je zanimalo, o kakšnem političnem efektu je bilo takrat govora, vendar je Peric odgovoril, da njihov namen nikoli ni bil vplivati na slovensko politiko.

Med odkrivanjem poslovnih povezav med omenjenimi podjetji se je razkrilo tudi, da je v mrežo vključena naša največja državna banka. NLB je namreč je lastnica KB1909, slednja je lastnica podjetja Distiest ki pa je lastnik Mladine.

tvit

Nato je pred preiskovalno komisijo pričal Damiano Klajnšček, ki je bil pred leti eden od dveh poslovodij v slovenskem Mark Medicalu in predsednik uprave v italijanskem Mark Medicalu. Jelka Godec ga je zaslišala glede kreditov, ki so bili najeti pri Adrii Bank, vendar pa Klajnšček o tem ni želel povedati ničesar. Tudi sicer je bil pri svojih odgovorih zelo skop in je večinoma odgovarjal z »nimam pristojnosti« ali »ne morem komentirati,« saj da bi z drugačnimi odgovori posegel v suverenost lastnikov podjetij in njihovih odločitev. »V resnici se vse bolj sprašujem, zakaj sem tu,« je vehementno odvrnil Klajnšček ob podpori odvetnika, ki ga je pripeljal s seboj.

Kot zadnja je pred preiskovalno komisijo pričala predsednica uprave časopisa Mladina Denis Tavčar, saj je preiskovalna komisija pred časom sprejela sklep za njeno zaslišanje zaradi sumov, da je denar, ki sta ga preko preplačanih žilnih opornic prejeli podjetji Mark Medical, odtekal tudi za financiranje Mladine. Preiskovalna komisija je že pred časom od Mladine zahtevala vso dokumentacijo, vendar pa je Mladina še danes ne želi izročiti, češ da je zahteva komisije neutemeljena in da gre za prekoračitev pooblastil.

Kljub razkritim povezavam med podjetju KB 1909, Mark Medical in Mladino je Tavčarjeva ves čas zaslišanja ponavljala, da z žilnimi opornicami nima ničesar in da ne razume, zakaj je sploh zaslišana. V svojem nastopu je celo žalila preiskovalno komisijo, vendar pa potrdila, da je NLB posredno lastnik Mladine.

Preiskovalna komisija bo z zaslišanji nadaljevala v petek, 30. junija, ob 9. uri, ko bo pričal urednik časopisa Mladina Grega Repovž.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.