Na predlog SDS o imenovanju vodstva v podjetju Slovenski državni gozdovi

poslanska skupina

Vlada RS naj v vlogi Skupščine SiDG, d. o. o, preveri pravno-formalno pravilnost postopka imenovanja poslovodstva in v primeru ugotovljenih nepravilnosti razreši poslovodstvo, imenuje začasno poslovodstvo in ponovi kadrovski postopek.

Člani in članice Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo na današnji nujni seji na predlog poslanske skupine SDS obravnavali vpliv imenovanja novega vodstva podjetja Slovenski državni gozdovi, d. o. o., na poslovno in finančno poslovanje podjetja.

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je na svoji 18. redni seji, ki je potekala 15. marca 2017 na sedežu podjetja Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v Kočevju, seznanil z delovanjem podjetja Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Na sami seji se je izkazalo, da imata ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v katerega resor sodi tudi lesna industrija, in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je zadolženo za gozdarstvo, nasprotujoči stališči glede delovanja novega državnega podjetja. Gospodarsko ministrstvo meni, da vodenje in nadzor družbe ne gre v pravo smer ter da delovanje družbe ni izpolnilo pričakovanj in obvez, kmetijsko ministrstvo pa trdi, da je družba začela nad pričakovanji, v korist države in gozdarstva.

Na seji odbora je bilo sprejetih šest sklepov in kljub temu, da je vlada 20. 4. 2017 na svoji redni seji obravnavala predlog opredelitve do sklepov odbora državnega zbora, državnozborski odbor do današnjega dne še ni prejel vladnega odgovora, pri čemer nas v poslanski skupini SDS zanimajo tako odgovori kot tudi razlogi, zakaj odbor teh odgovorov še ni prejel.

V poslanski skupini SDS ob tem poudarjamo, da je Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi 10. 4. 2017 za glavnega direktorja, odgovornega za področje gozdarstva in lesarstva ter koordinacijo dela poslovodstva, imenoval Zlatka Ficka, za direktorja, odgovornega za finance, računovodstvo in kontroling pa Dejana Kaisersbergerja. V medijih je bilo zaslediti, da je imenovanje omenjenega glavnega direktorja Ficka sporno, tako zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev kakor tudi konfliktnosti kandidata.

Predizbor kandidatov je opravila kadrovska agencija PROFIL, d. o. o., dokončni izbor oziroma imenovanje pa nadzorni svet podjetja, ki bi moral biti po sklepu Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne, 15. marca 2017, razrešen. Predlagatelji seje si zato želimo, da se omenjeni izbirni postopek podrobneje predstavi, tako s procesnega kot tudi vsebinskega vidika. Predlagatelji bi želeli izvedeti, kakšno je sklepno mnenje kadrovske agencije PROFIL, d. o. o., ki naj vsebuje tudi rangiranje prijavljenih kandidatov za funkcijo glavnega kakor tudi funkcijo finančnega direktorja družbe.

Predlagatelji zahteve za sklic nujne seje odbora bi se želeli seznaniti tudi s poročilom nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o poteku javnega razpisa za zasedbo prostega delovnega mesta glavnega in finančnega direktorja družbe, pri čemer nas zanima med drugim: na kakšen način je Nadzorni svet izvajal politiko kadrovanja; ali je bilo delo članov nadzornega sveta in kadrovske komisije neodvisno, strokovno in brez vmešavanja politike; katere kvalitete, znanja, izkušnje in programska videnja, je Vlada RS preko Nadzornega sveta favorizirala pri izbiri kandidatov za poslovodni funkciji v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o.; katere so glavne odlike izbranega poslovodstva v razmerju do neizbranih kandidatov.

Predlagatelji bi želeli, da se člane odbora na seji seznani tudi s programsko dokumentacijo ožjega nabora kandidatov za funkcijo glavnega direktorja in za funkcijo finančnega direktorja.

V poslanski skupini SDS kot predlagatelji seje želimo od direktorja Zlatka Ficka izvedeti več o pripravi novega strateškega načrta. Vodstvo podjetja je konec aprila podpisalo pogodbo o odkupu 10 odstotkov delnic podjetja Snežnik v lasti Gozd Ljubljana, d. d., kar naj bi bil prvi korak k prevzetju celotnega Snežnika. Iz izjav direktorja pa je razbrati, da od lastnika Snežnika (države) pričakuje, da se odloči o njeni prihodnosti, torej prelaga odgovornost. Pred prevzemom in nakupom Snežnika bi od vodstva SiDG sicer upravičeno pričakovali vsaj okvirno strategijo, ki bi zajemala procesno in kadrovsko optimizacijo ter grobo oceno stroškovnih sinergij.

Po opravljeni razpravi v sprejem predlagamo naslednje sklepe:

1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva Vlado RS, da v funkciji izvršilne veje oblasti in v vlogi Skupščine SiDG, d. o. o, spoštuje in realizira sklepe Odbora, ki jih je sprejel na svoji 18. redni seji ob obravnavi točke »Seznanitev z delovanjem družbe za gospodarjenje z gozdovi v državni lasti Slovenski državni gozdovi, d. o. o.«, ki je potekala 15. marca 2017 na sedežu podjetja Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v Kočevju. 

2. Odbor poziva Vlado RS, da v vlogi Skupščine SiDG, d. o. o, preveri pravno-formalno pravilnost postopka imenovanja poslovodstva in v primeru ugotovljenih nepravilnosti razreši poslovodstvo, imenuje začasno poslovodstvo in ponovi kadrovski postopek.

Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa od 12. ure dalje na TV Slovenija 3.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.