Na predlog mag. Bojana Kekca je svet MO Novo mesto sprejel sklep o podpori delovanju Javnega raziskovalnega inštituta Rudolfovo

Sorodne novice