Na predlog Eve Irgl na komisiji za peticije izglasovan sklep o 50% povečanju sredstev za oskrbo starejših

Eva Irgl