Na področju prodaje in nakupa žilnih opornic sumi o pranju denarja in davčnih utajah

Jelka Godec

Predsednica komisije s področja žilnih opornic Jelka Godec bo predlagala, da se na podlagi vseh gradiv in glede na ugotovitve komisije poda  nekaj naznanitev morebitnih sumov kaznivih dejanj za fizične osebe in za gospodarske družbe.

Predsednica preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic Jelka Godec je na današnji novinarski konferenci predstavila vmesno poročilo, ki ga je komisija sprejela na včerajšnji večerni seji.

Kot je povedala predsednica komisije, je vmesno poročilo in dve dodatni poročili pripravila že konec meseca septembra. » 29.9. 2017 je bila prva obravnava na seji komisije, žal pa se je sprejemanje poročila zaradi določenih pripomb s strani koalicije, ki niso bile vsebinske narave, nekoliko zavleklo in smo vmesno poročilo sprejeli šele včeraj,« je uvodoma pojasnila Jelka Godec. Dejala je, da poročilo zajema osnovne splošne ugotovitve preiskovalne komisije in sklepe ter predloge sklepov za sejo Državnega zbora. Predsednica komisije je še pojasnila, da sta v okviru vmesnega poročila še dve dodatni poročili, ki pa bosta obravnavani na zaprtem delu seje.

Predsednica komisije Jelka Godec je nato predstavila nekaj tehničnih podatkov: »Komisija se je sestala na 25 rednih in 14 izrednih sejah, doslej pa smo se osredotočili na nabavo in prodajo žilnih opornic v UKC Ljubljana, UKC Maribor in Splošni bolnišnici Celje. Zaslišali smo 35 prič in opravili 2 soočenji. Delo preiskovalne komisije je potekalo dokaj nemoteno, na trenutke smo imeli probleme s sklepčnostjo in udeležbo.« Godčeva je ob tem izpostavila neudeležbo poslanske skupine Levica, ki je bila prisotna le na 4 rednih sejah in 3 izrednih sejah, pri čemer so izostanke vedno opravičili z njihovo maloštevilčnostjo.

»Več sodelovanja je preiskovalna komisija pričakovala tudi od uradnih institucij - Nacionalnega preiskovalnega urada, Specializiranega državnega tožilstva in Komisije za preprečevanje korupcije. Vse tri institucije so zavrnile predajo dokumentacije, ki so jo imele o predmetni zadevi. Od KPK smo nato pridobili določeno dokumentacijo preko odredbe sodišča za zaseg dokumentacije, SDT je  na sodišču uspelo preprečiti predajo dokumentacije, NPU pa je na več prošenj s strani preiskovalne komisije dokumentacijo le predal,« je povedala predsednica komisije.

V nadaljevanju je predsednica spregovorila o skupnih ugotovitvah komisije, ki bodo predstavljene tudi na seji Državnega zbora in ki so naslednje:

- da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih 2007 - 2016 oškodovali javna sredstva in delovali negospodarno ter nezakonito;
- da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor za izvedbo javnih naročil v letih 2007 - 2014 pripravili in izvedli javna naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja ter so delovali nezakonito in večkrat kršili Zakon o javnem naročanju;
- da obstaja sum, da naj bi prihajalo med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji do kartelnih dogovarjanj;
- da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih 2007 - 2016 s svojimi dejanji, ki nakazujejo tudi na koruptivna dejanja, omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic;
- da obstaja sum, da naj bi določene osebe v slovenskih bolnišnicah od dobaviteljev zahtevale plačilo v zameno za nabavo določenih žilnih opornic ter s tem ravnale nezakonito.

Jelka Godec je nato pojasnila, da glede na pregledano gradivo in izpričano s strani zaslišanih prič, preiskovalna komisija tudi predlaga, da pristojni organi raziščejo morebitne sume:
- kršitev Evropske pogodbe v delu Pravila konkurence in sicer z omejevanjem konkurence na slovenskem tržišču s strani multinacionalke Abbott v letu 2013;
- kaznivega dejanja pranja denarja preko nabave in prodaje lastniških deležev v Mark Medical d.o.o. s strani KB 1909 v letih 2006 - 2015;
- davčne utaje zaradi transfernih cen pri verigi dobaviteljev Mark Medical d.o.o. in Emporio Medical d.o.o. od leta 2003 - 2016;
- da naj bi se denar pridobljen iz prodaje žilnih opornic uporabil za nakup lastniških deležev KB1909 v podjetju Distriest d.o.o (lastnik Mladine d.d.) in za njegovo dokapitalizacijo v letih od 2007 - 2015;
- da naj bi se denar pridobljen iz prodaje žilnih opornic uporabil za nakup lastniških deležev KB1909 v družbi Mladina d.d. in za njeno dokapitalizacijo v letu 2007;
- da naj bi se denar pridobljen iz prodaje žilnih opornic uporabil za nakup lastniških deležev KB1909 v podjetju Distriest d.o.o in Mark Medical d.o.o. od družbe Vega Finanz s.a. v letih 2007 – 2015 in za dokapitalizacijo podjetji v Italiji in v Sloveniji.

Predsednica preiskovalne komisije Jelka Godec je še dejala, da bo na podlagi vseh gradiv in glede na ugotovitve, podala tudi nekaj naznanitev morebitnih sumov kaznivih dejanj za fizične osebe in za gospodarske družb, in sicer gre za naznanitev kaznivih dejanj po več členih KZ.

Prav tako pa, po besedah Jelke Godec, preiskovalna komisija predlaga, da Državni zbor sprejme 11 sklepov. "In sicer naj se sprejme sklep, da preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, vmesno poročilo posreduje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Specializiranemu državnemu tožilstvu kot vlogo oziroma naznanitev sumov storitev kaznivih dejanj na področju prodaja in nakupa žilnih opornic. Prav tako naj se ta dokumentacija posreduje na Generalni direktorat za konkurenco pri Evropski komisiji kot vlogo oziroma naznanitev suma kršitve na področju uveljavljanje pravil konkurence po Pogodbi o delovanju Evropske unije," je poudarila poslanka in predsednica preiskovalne komisije.

Preiskovalna komisija predlaga tudi sklep, naj se vmesno poročilo preda Finančni upravi Republike Slovenije kot vlogo naznanitev sumov kršitev na področju davčne utaje in posreduje Agenciji Republike Slovenije za varovanje konkurence kot vlogo oziroma naznanitev sumov kršitev na področju kartelnega dogovarjanja in omejevanja konkurence, prav tako pa naj se vmesno poročilo odda Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil kot vlogo oziroma naznanitev sumov kršitve Zakona o javnem naročanju pri nabavi žilnih opornic v javnih zdravstvenih zavodih Univerzitetni klinični center Ljubljana in Univerzitetni klinični center Maribor pri nabavi žilnih opornic v letih od 2006-2016.

»Državni zbor naj sprejme sklep, da se vmesno poročilo posreduje tudi Računskemu sodišču Republike Slovenije kot vlogo  za revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja v javnih zdravstvenih zavodih Univerzitetni klinični center Ljubljana in Univerzitetni klinični center Maribor pri nabavi žilnih opornic v letih od 2006-2016, prav tako pa naj se celotna dokumentacija posreduje na sedeže proizvajalcev žilnih opornic: Abbott, Medtronic, Biosensor, BostonScentific, Biotronik in HexaCath,« je povedala Jelka Godec. Ob tem je še dodala, da preiskovalna komisija predlaga tudi sklepe, da se od Specializiranega državnega tožilstva, Državne revizijske komisije, Računskega sodišča in Javne agencije za varovanje konkurence, zahteva, da se predmetna zadeva prikaže tudi v njihovih letnih poročilih, ki jih morajo predložiti državnemu zboru.

Skupne vmesne ugotovitve preiskovalne komisije in sklepi so dosegljivi tukaj.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ POSLANSKO VPRAŠANJE
Ste opazili problem, ki bi se mu vlada morala posvetiti?

Preverite, vprašajte, predlagajte.