Na neurejenost javne zdravstvene mreže tokrat opozarja tudi Računsko sodišče

Jelka Godec (170)

Kako Vlada RS komentira navedbe Računskega sodišča glede neučinkovitosti pri organizaciji in kadrovski pokritosti zdravstvene dejavnosti?

Poslanka SDS Jelka Godec je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z oceno računskega sodišča ministrstva za zdravje glede neučinkovitosti pri organizaciji in kadrovski pokritosti zdravstvene dejavnosti.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Po oceni računskega sodišča je ministrstvo za zdravje neučinkovito pri organizaciji in kadrovski pokritosti zdravstvene dejavnosti. Računsko sodišče je namreč v reviziji učinkovitosti ministrstva na področju organiziranosti in kadrovske pokritosti zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene mreže ocenilo, da ministrstvo na tem področju ni bilo učinkovito.

Revizija je obsegala obdobje od 1. januarja 1992 do 1. junija 2016, saj so bili v letu 1992 sprejeti temeljni zakoni s področja zdravstva, ki se od takrat niso bistveno spremenili. Z revizijo je računsko sodišče najprej preverilo vlogo ministrstva pri določanju javne zdravstvene mreže, ki je temeljna organizacijska struktura na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti, in ugotovilo, da ministrstvo ni vedno dosledno izvajalo svojih pristojnosti. Računsko sodišče je tudi navedlo, da ministrstvo nima zanesljivih, točnih in ažurnih podatkov ter evidenc, prav tako nima urejene dokumentacije tako, da bi imelo pregled nad urejenostjo oz. organiziranostjo javne zdravstvene mreže.

Računsko sodišče je še ocenilo, da je bilo ob preveč pasivni vlogi ministrstva javnim zavodom v preveliki meri dopuščeno, da sami izbirajo, katere vrste zdravstvene dejavnosti bodo opravljali, s tem pa so posredno, do določene mere, določali tudi zdravstveno mrežo na sekundarni ravni, in sicer brez ustrezne analize potreb in vizije razvoja zdravstvene mreže.

Računsko sodišče še ugotavlja, da ministrstvo do aprila 2016 ni izvedlo nobenega javnega razpisa za podelitev koncesij na sekundarni ravni, s čimer ni omogočilo konkurenčnosti med zainteresiranimi zasebnimi izvajalci za opravljanje zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži. Računsko sodišče tudi meni, da je ministrstvo koncesije podeljevalo na nedosleden, neprimerljiv in netransparenten način.

Zato me zanima:

  • Kako komentirate navedbe oziroma revizijo Računskega sodišča?
  • Kaj boste storili oziroma ste že storili v zvezi s popravljanimi ukrepi?
  • Kako boste ukrepali, da to tovrstnih anomalij ne bo več prihajalo?

Odgovor vlade.

Sorodne novice

 
Prepričaj prijatelja s programom SDS!
Si podpornik Slovenske demokratske stranke in si želiš storiti več za zmago SDS-a na volitvah 3. junija?