Ministrstvo za okolje in prostor: Povabilo k skrbnemu in odgovornemu ravnanju z odpadki