Minister Vizjak: »Prizadevali si bomo za hitro in ambiciozno izvajanje agende zelenega dogovora«

Slika