Minister Hojs: Slovenija zagovarja ničelno toleranco do vseh oblik sovražnosti zoper judovsko skupnost

Slika