Minister Hojs: Schengen je ena večjih pridobitev EU

Slika