Minister dr. Simoniti je sodeloval na neformalni videokonferenci ministrov Evropske unije, pristojnih za kulturo in avdiovizualni sektor

Slika