Minister dr. Logar na delovnem obisku na Finskem o tesnejšem sodelovanju pri zeleni in digitalni gospodarski obnovi

Slika