Minister dr. Logar na Berlinskem zunanjepolitičnem forumu

Slika