Minister dr. Logar in italijanski minister Di Maio o tesnem sodelovanju

Slika