Minister Černač na konferenci Zlati kamen: »Potrebujemo dobre zgodbe, dobre zglede.«

Slika