Mestna občina Ljubljana z odpovedjo najemne pogodbe Zgodovinskemu arhivu Ljubljana ogroža bogato arhivsko dediščino

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Sorodne novice