Mag. Branko Grims: Koliko prekrškovnih in kazenskih postopkov zoper migrante je vodila policija?

Mag. Branko Grims (172)

Kako so se zaključili prekrškovni in kazenski postopki zoper migrante, ki jih je vodila policija?

Poslanec SDS mag. Branko Grims je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje o številu in vrsti prekrškovnih ter predkazenskih in kazenskih postopkov, ki jih oziroma jih je zoper migrante vodila policija.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

V javnosti kroži veliko povsem različnih podatkov o tem, koliko prekrškovnih in koliko predkazenskih oziroma kazenskih postopkov je zoper migrante oziroma osebe s priznano mednarodno zaščito oziroma subsidiarno zaščito (vključno s prosilci za azil) v letih 2015, 2016 in letos vodila slovenska policija in za katere prekrške oziroma sume katerih kaznivih dejanj ter – za že zaključene - kako so bili postopki zaključeni.

Vlado Republike Slovenije na osnovi Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije zato sprašujem:

1.  Koliko prekrškovnih in koliko predkazenskih oziroma kazenskih postopkov je zoper migrante oziroma osebe s priznano mednarodno zaščito oziroma subsidiarno zaščito (vključno s prosilci za azil) v obdobju od 1. januarja 2015 do danes vodila slovenska policija in za katere prekrške oziroma sume katerih kaznivih dejanj?

2. Kako so bili postopki zaključeni (zavrženja, brez ukrepov, opomini, odločb, vložene obtožnice, izrečene kazni)?

Odgovor vlade.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ POSLANSKO VPRAŠANJE
Ste opazili problem, ki bi se mu vlada morala posvetiti?

Preverite, vprašajte, predlagajte.