Kulturna dediščina predstavlja stanje zavesti nekega naroda

dnevi kulturne dediščine