Kostanjev piknik KSS Mestnega odbora SDS Celje

ČlanI MO SDS Celje so ob kostanju izmenjali mnenja o aktualnih dogodkih v stranki in državi