Koaliciji malo mar za delovanje slovenskih izseljencev

DZ

Za ohranitev prostorov slovenskih društev na Cankarjevi 1 se bomo kot opozicijska stranka borili še naprej s sredstvi, ki jih imamo na voljo.

Člani in članice odborov za kulturo in notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu so na včerajšnji skupni nujni seji na predlog poslanske skupine SDS obravnavali predvideno selitev društev v javnem interesu iz Cankarjeve ceste 1 v prostore na Linhartovi cesti 13.

Poslanec SDS Bojan Podkrajšek je na seji uvodoma dejal, da je v javnost prišla informacija, da naj bi se Svetovni slovenski kongres (SSK) in Slovenska konferenca Slovenskega svetovnega kongresa (SK SSK) selila iz Cankarjeve ceste 1 na Linhartovo cesto 13. Ministrstvo za javno upravo namreč želi prostore na Cankarjevi cesti 1 prodati Banki Slovenije, društvi SSK in SK SSK pa naj bi nadomestne prostore dobili na Linhartovi 13 v Ljubljani. Društvom, ki imajo status društev v javnem interesu, poleg omenjenih dveh še združenje Slovenska izseljenska matica in Društvo za združene narode za Slovenijo, naj bi država v skladu z dogovorom z ministrom za zunanje zadeve zagotovila brezplačno uporabo poslovnih prostorov v delu 3. nadstropja na Linhartovi 13. Društvom naj bi bili dani prostori v brezplačno uporabo na podlagi sklepa Vlade RS, ob plačilu sorazmernega dela obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja ter nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Selitev je predvidena v decembru 2018 oziroma januarja 2019.

 »Dejstvo je, da ta društva, ki delujejo v prostorih na Cankarjevi 1, zaznamujejo bogato zgodovino delovanja v tej stavbi, najmanj 27 let. Ustanovitev društev sega v čas osamosvojitve,« je uvodoma spomnil poslanec in dodal, da sta obe društvi tako SSK in SK SSK vlagali sredstva v obnovo prostorov, v obnovo prostorov pa so sredstva vlagal tudi mnogi Slovenci iz zamejstva in celega sveta ter tudi »na ta način ohranjali duh osamosvojitvenih časov.« Prav tako je poslanec opozoril, da so v prostorih na Cankarjevi skozi vsa ta leta gospodarstveniki, zdravniki, mladi, glasbeniki, kulturniki, pa še kdo, imeli vrsto konferenc, s katerimi so ohranjali »dušo ter vezi s slovensko osamosvojitvijo«. Slovenci po svetu pa v teh prostorih ohranjajo tudi vezi z domovino, je menil poslanec in dodal, da omenjena društva združujejo preko pol milijona Slovenk in Slovencev, ki so izven matične domovine, »ki nimajo s politiko ničesar, mnogo pa imajo s slovensko osamosvojitvijo, zato se nam zdi prav, da bi na tokratni seji našli skupni jezik in dajemo koaliciji in vladi apel, da se poslovni prostori na Cankarjevi 1 za obe društvi ohranijo,« je dejal Podkrajšek. Ob tem je svojo razpravo podkrepil tudi s tem, da je predsednik republike Borut Pahor predsedniku Svetovnega slovenskega kongresa podelil znak za zasluge, kar je še dodaten razlog, da se najde skupni jezik in da naš apel ministrstvu za javno upravo ter vladi, da na tem »zgodovinskem prostoru za Slovenijo ta dva društva ostaneta tudi v prihodnje« mora biti slišan.

»S selitvijo na Linhartovo 13, društvi dobivata manjše prostore, s tem, da so v javnost prišle tudi informacije, da še del teh prostorov želi ministrstvo oddati upravni enoti za neke izpostave,« je povedal poslanec in dodal, da bi društva tako delovala na res omejenem, majhnem in neprimernem prostoru. V SDS težko sprejmemo vsa ta mešetarjenja s prostori, pri čemer se porajajo tudi vprašanja, zakaj  država sploh prodaja stavbo s takšno kulturno dediščino Banki Slovenije in zakaj se s to selitvijo tako mudi.

Predstavniki obeh društev, pa tudi Slovenske izseljenske matice so izpostavili pomen prostorov za delovanje vseh društev in tega, da so v omenjenih prostorih že vrsto let ter, da so prostori primerni za različna srečanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu in da so dostojni tudi za srečanja z veleposlaniki tujih držav. Predstavniki društev so menili, da s tem, v kakšnih prostorih so društva slovenskih izseljencev, država tudi kaže odnose do Slovencev v zamejstvu in po svetu. Predstavniki društev so še povedali, da so prostori na Linhartovi absolutno premajhni za dejavnosti, ki jih društva izvajajo sedaj in ki jih nameravajo opravljati tudi v prihodnje. Tudi v Društvu Združenih narodov, ki deluje v prostorih na Cankarjevi, so izpostavili, da so prostori na Linhartovi, kamor naj bi se selili, premajhni, saj Ministrstvo za javno upravo pričakuje, da se bodo vsa društva, ki delujejo na Cankarjevi selila iz 850 kvadratnih metrov na komaj 400 kvadratnih metrov. S predvideno selitvijo se društvom ne ponuja velike usluge, za katero bi morala biti društva hvaležna, dogajanje po oceni predsednika društva Združenih narodov prej kaže na to, da država meni, da teh društev ne potrebuje.


Poslanec SDS dr. Vinko Gorenak je v razpravi izpostavil, da sta Svetovni slovenski kongres (SSK) in Slovenska konferenca Slovenskega svetovnega kongresa (SK SSK) »srce naroda«, zato po njegovih besedah odnos »srca naroda ne more biti tako ponižujoč in neustrezen kot ga kaže koalicija«. »Na tej seji bi morali sodelovati ministri, ne državni sekretarji, saj gre za srce naroda, ki mu je treba izkazati ustrezno spoštovanje,« je poudaril dr. Gorenak. Ob tem je bil mnenja, da če državi primanjkuje finančnih sredstev za društva, naj denar razporedi tako, da ga vzame tistim društvom in/ali veteranskim organizacijam, ki »delajo zgago v državi« in »ne delajo v interesu vseh državljank in državljanov«. »Vzemite tistim, ki ne delujejo v interesu vseh in dajte tem, ki delujejo v interesu vseh Slovenk in Slovencev,« je dejal poslanec SDS.

Glede sklepa koalicije, da naj se društva preselijo v ustrezne in primerne prostore, pa je bil dr. Gorenak mnenja, da je tak sklep preveč ohlapen. »Primerni in ustrezni prostori so za vlado lahko tudi šotori v Lendavi, če vlada reče, da so to primerni prostori za ta društva. Zato  ne pristajam na takšen sklep,« je bil jasen dr. Gorenak, samo sprejemanje takšnega sklepa s strani koalicije pa označil kot sramotno dejanje.

Dr. Gorenak je še spomnil na prazne prostore na Beethovnovi 3, ki so prazni  že peto leto, država z njimi ne naredi nič.  Dr. Gorenak je bil še mnenja, da morajo društva vztrajati na tem, da ne gredo iz prostorov na Cankarjevi 1 in da si ne smejo dovoliti ponižanja kot jim ga namenja koalicija.

Poslanec SDS Tomaž Lisec pa je v razpravi izpostavil, da so SSK in SK SSK ter druga društva, ki delujejo na Cankarjevi 1 pomembne institucije, ki so premalokrat medijsko opažene, »so pa z nami že od ustanovitve države, in niso pomembne le za Slovence tu, v Sloveniji, ampak za Slovence, ki živijo po celem svet.« »Nočem govoriti o enem migrantu, zaradi katerega se sestane celotna vlada, in ki živi tam, kjer si želi, na drugi strani pa se vlada ne sestane v primeru teh organizacij, ki ohranjajo slovenstvo in ki se jih meče iz prostorov, kjer se dobro počutijo,« je povzel Lisec in dodal, da je takšno početje »hinavsko«. »Jasno je, kakšen je odnos vlade do teh institucij in jasno je, da so nekateri v naši državi prvorazredni, drugi pa drugorazredni,« je še povedal Tomaž Lisec. Poslanec je še predlagal, da naj si poslanci koalicije sploh pogledajo statute društev, kaj konkretno ta društva počnejo, potem pa se bodo prijeli za glavo, kakšne sklepe predlagajo in sprejemajo.

Bojan Podkrajšek pa je nenazadnje dejal, da si bomo v poslanski skupini SDS za ohranitev prostorov slovenskih društev na Cankarjevi 1 kot opozicijska stranka borili še naprej s sredstvi, ki jih imamo na voljo.

Ogled seje je mogoč tukaj.

 

Sorodne novice

 
Prepričaj prijatelja s programom SDS!
Si podpornik Slovenske demokratske stranke in si želiš storiti več za zmago SDS-a na volitvah 3. junija?