Jutri na seji komisije za človekove pravice o predlogu zakona glede obveznega cepljenja

Cepljenje

Ker je skrajšani postopek, po katerem naj bi se sprejel zakon, onemogočil širšo razpravo o vsebini zakona, bodo o različnih pogledih na obravnavano problematiko spregovorili jutri na seji komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

Predsednica komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Eva Irgl je za jutri, sredo, 14. marca 2018, ob 14. uri, sklicala sejo komisije, na kateri bodo poslanke in poslanci obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih ter opravili razpravo o predlaganih rešitvah. Omenjeni predlog zakona bodo obravnavali kot zainteresirano delovno telo, saj se zakon na več mestih dotika vprašanja človekovih pravic.

Spomnimo. Koalicijske poslanske skupine SMC in DeSUS so konec meseca januarja v parlamentarni postopek vložile novelo zakona o nalezljivih boleznih. Po besedah poslanke SMC Vlaste Počkaj so se omenjeni predlog novele odločili vložiti zato, ker doslej "kaj dosti s strani ministrstva za zdravje ni bilo narejeno" na tem področju. Po njenem mnenju je sedaj skrajni čas, da se sprejmejo ukrepi za zajezitev upada precepljenosti.

S predlogom zakona SMC in DeSUS predlagajo, da starši otrok ne bi več mogli podati vloge za opustitev cepljenja neposredno pred komisijo za cepljenje. Starši, ki bi odklonili obvezno cepljenje svojega otroka, bi se morali udeležiti obveznega individualnega izobraževanja. Poleg tega predlagajo, da otroci, ki ne bi bili cepljeni zaradi nemedicinskih razlogov, ne bi mogli biti vpisani v javne vrtce oz. javnofinancirane zasebne vrtce.

Predlog vložene novele zakona je močno odmeval v javnosti. Nanj se je odzvalo mnogo staršev necepljenih in s cepivi poškodovanih otrok, ki so izpostavili, da je vloženi predlog zakona v nasprotju s temeljnimi vrednotami demokratične in pravne države, saj je bil v parlamentarni postopek vložen po skrajšanem postopku, brez mnenja pravnih služb, brez strokovnega mnenja Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in drugih pristojnih resorjev v okviru Vlade RS ter brez javne obravnave.

Starši necepljenih in s cepivi poškodovanih otrok so obenem tudi prepričani, da predlagane spremembe zakona grobo posegajo v osnovne človekove pravice, saj se segregirani skupini necepljenih otrok onemogoča vpis v javne in zasebne vrtce z javnim sofinanciranim programom, pa tudi vpis na nekatere šole in fakultete, hkrati pa grobo krši temeljne pravice državljanov, saj vpeljuje diskriminatorno politiko kaznovanja določene skupine državljanov, ob čemer pa zaradi skrajšanega postopka izključuje nujno potrebni javni in strokovni diskurz glede zelo pomembnih vprašanj.

V javnosti je bilo tudi sicer mogoče slišati mnogo opozoril o tem, da je treba o tako občutljivih vsebinah, kot je cepljenje otrok in poseganje v integriteto vsakega posameznika, opraviti javno razpravo. Tudi v poslanski skupini SDS smo izpostavili, da je neprimerno, da se zakon s tako občutljivo vsebino sprejema po skrajšanem postopku.

Jutrišnja seja komisije bo tako odprla prostor za razpravo strokovnjakov in tudi staršev o omenjenem predlogu zakona, kajti prav stroka in starši otrok so tisti, ki bi morali ob takšnem predlogu zakona imeti največ besede in doseči skupne rešitve, ki bodo v korist vsem.

Predsednica komisije Eva Irgl je na jutrišnjo sejo tako povabila:

predlagateljico novele zakona, prvopodpisano Vlasto Počkaj, predstavnike ministrstva za zdravje, predstavnike ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predstavnike Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predstavnike Zdravniške zbornice Slovenije, Varuha človekovih pravic RS, Primoža Verbiča, v imenu staršev necepljenih in s cepivi poškodovanih otrok, Izidorja Pokrivača, dr. Gorazda Pretnarja, Konfederacijo novih sindikatov Slovenije (KNSS) – Neodvisnost; Slovensko zdravniško društvo, Združenje za pediatrijo ter predstavnike  društva študentov medicine Slovenije (projekt Imuno).

Vabljeni k spremljanju v neposrednem prenosu od 14. ure dalje na TV Slovenija 3!


Vir fotografije: internet

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.