Jože Tanko: Zakaj mnoga državna stanovanja, ki že več let niso zasedena, niso uvrščena v program prodaje?

Jože Tanko (183)

Kaj namerava vlada Mira Cerarja storiti s praznimi stanovanji, ki so v lasti Republike Slovenije?

Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostmi odkupa stanovanj, ki so v lasti Republike Slovenije.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

Seznanjen sem s primerom najemnice službenega stanovanja v Ribnici, ki je večkrat izrazila interes za odkup stanovanja, katerega najemnica je. Prejela je odgovor, da stanovanje ni uvrščeno v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2018 in da od 7. aprila 2017 velja novi Stanovanjski pravilnik (SP-1), ki v 52. členu določa razloge za prodajo službenih stanovanj, pri čemer je primarnega pomena ekonomski interes lastnika nepremičnine, ki pa v tem konkretnem primeru ni izražen. Nesporno je, da mora biti pri upravljanju s stvarnim premoženjem načelo gospodarnosti glavno vodilo.

V zvezi s slednjim bi bilo potrebno pogledati tudi primerjavo, koliko stanovanj, ki so v lasti Republike Slovenije, je praznih, kako dolgo so ta stanovanja prazna in tudi kakšni so stroški upravljanja. Obenem velja ob tem opozoriti tudi na dejstvo, da je Vlada Republike Slovenije za bivanje migrantov namenila 46 stanovanj, ki so v lasti Republike Slovenije. Ta se nahajajo v vseh slovenskih regijah.

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

  1. Koliko stanovanj, ki so v lasti Republike Slovenije je praznih oziroma nezasedenih? Prosim za podatke po občinah in naslovih ter kateri resor upravlja s praznimi stanovanji?
  2. Kakšni so razlogi, da so ta stanovanja prazna in kdaj so bila nazadnje zasedena?
  3. Kakšni so skupni stroški upravljanja teh stanovanj, ki so nezasedena?
  4. Zakaj stanovanja, ki že več let niso zasedena, niso uvrščena v program prodaje oziroma odlok, ki ureja načrt ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade?
  5. Koliko vlog za odkup službenih stanovanj je bilo podanih v zadnjih 10 letih in za katera stanovanja? Kako so bile te vloge rešene?
  6. Kaj namerava Vlada Republike Slovenije storiti s praznimi stanovanji, ki so v lasti Republike Slovenije?
  7. Kdo ocenjuje, kdaj je podan ekonomski interes, ali se nezasedena ali zasedena stanovanja lahko prodajo?
  8. Koliko primerov je na dan 28. 11. 2017, ko morajo najemniki izprazniti službeno stanovanje in iz katerih razlogov?

Odgovor vlade.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.