Jože Tanko: Koliko zavezancev je v letu 2016 uveljavljalo olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj ter za investiranje?

Jože Tanko (183)

V katerih zneskih so zavezanci v letu 2016 uveljavljali olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj ter za investiranje?

Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z uveljavljanjem olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj in olajšave za investiranje.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Zavezanci za davek (gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki) lahko v skladu s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb oziroma 61. členom Zakona o dohodnini uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar največ do višine davčne osnove. Zavezanci za davek lahko v skladu s 55.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb oziroma 66.a členom Zakona o dohodnini uveljavljajo tudi znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove.

V zvezi s tem sprašujem:

  1. Koliko zavezancev, kateri in v kakšnih zneskih (skupni znesek in znesek po posameznih zavezancih) so v letu 2016 uveljavljali olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj?
  2. Koliko zavezancev, kateri in v kakšnih zneskih (skupni znesek in znesek po posameznih zavezancih) so v letu 2016 uveljavljali olajšavo za investiranje?

Odgovor vlade.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.