Jože Tanko pripravil spremembe in dopolnitve zakona o Ustavnem sodišču

jože