Jelka Godec: Bo dolgotrajna oskrba v Sloveniji na predlog Ministrstva za zdravje res precej dražja?

Jelka Godec (170)

Ali držijo nekatere navedbe, da naj bi novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prinesla večje obremenitve za posameznike in da se bo oskrba po predlogu novega zakona o dolgotrajni oskrbi za oskrbovance v domovih zelo podražila?

Poslanka SDS Jelka Godec je na ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovana ministrica!

Ministrstvo za zdravje je 20. 10. 2017 javno objavilo osnutek Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZ). Zakon je v javni razpravi. Nekatere ciljne skupine so že podali pripombe in odzive na omenjeni osnutek. Med njimi tudi Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS). Njihove odzive smo lahko prebrali v medijih. Jaka Bizjak (SSZS) opozarja, da naj bi bil omenjeni zakon, ki je v javni razpravi, škodljiv za vse odvisne od tuje pomoči.

Opozarjajo, da oskrbovanci že trenutno preveč plačujejo za storitve dolgotrajne oskrbe iz lastnega žepa in naj bi z morebitno uveljavitvijo predlaganega ZZVZ plačevali še več.

To podkrepijo z več primeri, ki jih citiram v nadaljevanju.

1. Domska namestitev, oskrba I

Oskrbovanec je v dom prišel zaradi zloma kolka in osamljenosti, ker je živel sam. Po uspešni rehabilitaciji kolka je ostal v domu in bil uvrščen v osnovno oskrbo. (oskrba I, nega III, dodatka za pomoč in postrežbo nima). Trenutni strošek znaša 1.164,60 evrov, kar pomeni, da v sedanjem sistemu plača uporabnik 699,30 evrov, ZZZS 465,30 evrov. Po novem pa uporabnik ne bo upravičen do dolgotrajne oskrbe, zato bo moral sam plačati celoten znesek (1.164,60 evrov), kar pomeni 465,30 evrov več.

2. Domska namestitev, oskrba IV

Uporabnik ima napredujočo demenco. V domačem okolju ne more sam živeti, svojcem nima, zato namestitev v domu. (oskrba IV, nega IIT, dodatek v višini 146,06 evrov). Trenutni strošek znaša 1.465,80 evrov, kar pomeni, da v sedanjem sistemu plača uporabnik 854,44 evrov, ZZZS 465,30 evrov ter dodatek 146,06 evrov. V sistemu dolgotrajne oskrbe uporabnik prejme 508 evrov, sam plača 957,80 evrov. Razlika je 103,36 evrov, plačal pa jo bo oskrbovanec.

3. Domska namestitev, oskrba IIIA

Oskrbovanka je živela sama, postala nepomična, nima svojcev. Iz bolnišnice je bila nameščena v dom. (oskrba IIIA, nega III, dodatek v višini 292,11 evrov). Trenutni strošek znaša 1.404,60 evrov. V sedanjem sistemu plača uporabnik 647,19 evrov, ZZZS 465,30 evrov, dodatek znaša 292,11 evrov. Po novem pa uporabnik prejme 639 evrov, sam pa plača 765,60 evrov, kar je 118,41 evrov več kot sedaj.

4. Domska namestitev, oskrba IIIB

Po kapi nameščen v dom. Nepomičen. Na sondi. Odvisen od pomoči. (oskrba IIIB, nega III, dodatek 418,88 evrov). Trenutni strošek znaša 1.518,90 evrov. V sedanjem sistemu plača uporabnik 634,72 evrov, ZZZS 465,30 evrov, dodatek je 418,88 evrov. Po novem pa uporabnik prejme 639 evrov, sam pa plača 879,90 evrov, kar znaša 245,18 evrov več kot sedaj.

5. Živi doma in je uporabnik pomoči na domu

Uporabnik oboleva za Parkinsonovo bolezen, zaradi napredujoče bolezni je popolnoma odvisen od pomoči pri osnovnih in podpornih dnevnih opravilih. (upravičen je do pomoči na domu, mesečno v obsegu 78 ur, dodatek ima v višini 146,06 evrov). Trenutni strošek znaša 1.476,54 evrov. V sedanjem sistemu plača uporabnik 220,54 evrov, občina 1.109,94 evrov, dobi pa še dodatek v višini 146,06 evrov. Po novem pa bo uporabnik prejel 420 evrov, sam pa bo moral plačati kar 1.056,54 evrov oziroma neverjetnih 836 evrov več kot sedaj.

6. Živi doma in je uporabnik pomoči na domu ter dnevnega varstva

Uporabnik oboleva za demenco, zaradi bolezni nujno potrebuje podporo za varno življenje v domačem okolju. Zaradi tveganj begavosti in nezmožnosti samostojnega opravljanja dnevnih in podpornih opravil, je vključen del dneva v dnevno varstvo, v popoldanskem času in čez vikend prejema pomoč na domu. (pomoč na domu v obsegu 26 ur mesečno, hkrati je uporabnik dnevnega varstva in koristi organiziran prevoz v dnevno varstvo, in sicer 12 obiskov mesečno, prejema dodatek v višini 146,06 evrov). Trenutni strošek znaša 771,14 evrov. Trenutno plača uporabnik 159,58 evrov, občina 369,98 evrov, ZZZS 95,52 evrov, dodatek znaša 146,06 evrov. V sistemu dolgotrajne oskrbe pa uporabnik prejme 508 evrov, sam pa plača 263,14 evrov. Razlika v škodo oskrbovanca znaša 103,56 evrov.

Zapisi v medijih razburjajo javnost. Državna sekretarka Jožica Maučec Zakotnik je na 35. redni seji Državnega zbora dne, 14. 11. 2017, v izračune SSZS zanikala in dejala, da niso pravilni.

Glede na predlog zakona ZZVZ želim vaše odgovore in komentarje na zgoraj navedene primere izračunov.

Zanima me tudi, ali držijo nekatere navedbe, da naj bi novela ZZVZ prinesla večje obremenitve za posameznike in da se bo oskrba po predlogu novega zakona o dolgotrajni oskrbi za oskrbovance v domovih zelo podražila?

Odgovor ministrice.

Sorodne novice

 
Prepričaj prijatelja s programom SDS!
Si podpornik Slovenske demokratske stranke in si želiš storiti več za zmago SDS-a na volitvah 3. junija?