Invalidi potrebujejo posebno pozornost in širšo solidarnostno pomoč

Sorodne novice