Franc Breznik: V času epidemije koronavirusa bo država zagotavljala zadostno oskrbo s hrano

Franc Breznik (167)