Eva Irgl sklicala sejo komisije, na kateri bodo obravnavali peticijo civilne iniciative glede načina odvzema otrok v primeru koroških dečkov

Eva Irgl (173)

Sorodne novice