Eva Irgl: Na obiskih v domovih za starejše prisluhnem tako lepim kot tudi težavnim platem 

obisk domovi za ostarele

Sorodne novice