Eva Irgl na 101. obletnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na slovenskem toplo sprejeta

slika