Dr. Milan Zver: V času koronavirusne krize se kaže tudi medgeneracijska solidarnost

Slika