Dr. Milan Zver: Na levici je panika, ker vlada dobro opravlja svoj posel

Slika