Dr. Ivan Štuhec: Ohranjanje monopolov na podsistemih ali celo njihova krepitev v zadnjih dvajsetih letih je ena največjih cokel v naši državi

Slika