Dobre šole, odlična znanost, šport za vse

novica

V Slovenski demokratski stranki želimo izobraževalni sistem, ki daje uporabno znanje, razvija ustvarjalnost, inovativnost in kritično mišljenje ter vzgaja za vrednote in v duhu domoljubja.

Na področju izobraževanja in znanosti bomo zagotovili dostopnost, kakovost, fleksibilnost in učinkovitost ter povezali izobraževalni sistem s trgom znanja.

Spodbujali bomo nastanek izobraževalnih srednješolskih strokovnih programov, ki sledijo potrebam gospodarstva, zagotovili izbirnost osnovnošolskih in srednješolskih programov, tudi z ustrezno mrežo zasebnih šol. Uvedli bomo zunanjo evalvacijo v vrtce, osnovne in srednje šole.

Predmetnik bomo posodobili tako, da se bodo učenci v osnovni šoli učili praktičnega življenja, ohranili bomo osnovne šole in podružnice na podeželju in uredili optimalno dostopno mrežo srednjih šol. Učencem in dijakom bomo zagotovili brezplačne učbenike in delovne zvezke v papirni in elektronski obliki.

Zagotovili bomo izbirnost visokošolskih programov in odpravili ovire za nastajanje novih programov na javnih fakultetah pa tudi s podeljevanjem koncesij zasebnim fakultetam po jasnih in merljivih kriterijih. Na univerzi bomo uvedli sprejemni izpit, matura bo le del kriterijev za vpis.

Omogočili bomo financiranje skupin strokovnjakov z različnih področij za razvoj od izuma do prototipa ter raziskave trga, poenostavili postopke zaposlovanja z mednarodnimi razpisi ter pritegnili Slovence, ki so na tujih univerzah, spodbujali pa bomo tudi mednarodno izmenjavo dijakov, študentov in učiteljev - Erasmus za vse.

V srednjem strokovnem in višjem šolstvu bomo uvedli dualni sistem, vključili delodajalce pri evalviranju in izboljševanju srednješolskih strokovnih in visokošolskih programov, zmanjšali beg možganov, tudi z ustanovitvijo nove javne univerze - politehnike.

Skrbeli bomo za ranljive skupine mladih, otrokom s posebnimi potrebami bomo omogočili največjo možno integracijo v redne šole.

Zagotovili bomo pogoje za zdrav razvoj in ustvarjalnost šolajočih, tako da bomo omogočili šport v šolah vsak dan, zagotovili sistem zdravega prehranjevanja v vrtcih in šolah s poudarkom na slovenski hrani ter subvencije prehrane otrokom iz socialno šibkih okolij, omogočili javno financiranje šol s tradicionalno glasbeno zvrstjo, učence in dijake v šoli učili o medijski in finančni pismenosti ter podjetništvu ter jih tudi v danih okvirih spodbujali k podjetnosti in odgovornosti.

Na področju športa bomo zagotovili dostopnost in možnosti vključevanja v športno-gibalne aktivnosti čim širšega kroga prebivalstva, s poudarkom na študentih, socialno šibkejših skupinah in invalidih.

Celoten program je na voljo tukaj.

Program Slovenske demokratske stranke bo lažje uresničljiv tudi z vašo donacijo. Hvala!

Donacijo – prispevek fizične osebe se lahko nakaže na TRR pri Abanki Vipa d.d.:

  • SI56 0510 0801 2542 286
  • sklic (referenca): SI00 7653-01
  • BIC banke: ABANSI2X
  • koda namena: OTHR
  • namen nakazila: - donacija

Doniraj prek spleta

V komentar ob oddaji donacije vpišete še Ime in priimek, naslov in rojstne podatke donatorja.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.