Cilj novele Zakona o štipendiranju je omogočiti tudi športnikom in šahistom, da pridobijo Zoisovo štipendijo

slika