Bodo obljube vlade Mira Cerarja o gradnji hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem uresničene?

Ljubo Žnidar (184)

Kdaj lahko pričakujemo finančno konstrukcijo in vsa potrebna dovoljenja za gradnjo tretje razvojne osi od Velenja do Slovenj Gradca?

Poslanec SDS Ljubo Žnidar je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Trasa tretje razvojne osi sever Velenje–Slovenj Gradec je prostorsko že umeščena. Nedavno se je minister, pristojen za področje infrastrukture oglasil na Koroškem in v Šaleški dolini ter si ob tem ogledal območje, kjer naj bi potekala tretja razvojna os.

Januarja letos je vlada sicer izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert do Velenja jug. Omenjena uredba predstavlja tudi podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po navedbah predstavnice ministrstva za infrastrukturo naj bi tega dobili v letu 2018.

Predsednik uprave DARS navaja: »Vse v zvezi s projektom gradnje bo razvidno iz operativnega šestletnega načrta, ki ga bo ministrstvo za infrastrukturo pripravilo na osnovi nacionalne resolucije razvoja prometa.« Prav tako navaja, da finančne konstrukcije zanjo še ni. Tako še vedno ostaja vprašanje, ali se bo gradnja tretje razvojne osi, dela med priključkom od Šentruperta do Velenja, ki je sicer umeščena v načrt razvojnih programov med letoma 2017 in 2020, tudi dejansko začela.

Po poročanju medijev župani s področja Koroške od infrastrukturnega ministrstva pričakujejo, da do konca marca razgrne tudi načrte o možnostih financiranja gradnje tretje razvojne osi.

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

  1. Kako potekajo aktivnosti v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi (odkupi zemljišč, izdelava projektno tehnične dokumentacije …)?
  2. Kako potekajo aktivnosti za finančno konstrukcijo gradnje tretje razvojne osi in kdaj bo ta pripravljena?
  3. Kakšen je terminski plan gradnje tretje razvojne osi po posameznih fazah in posameznih odsekih celotne osi?

Odgovor vlade.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.