Alenka Forte: Zdravstvena reforma SDS je velik korak naprej

Alenka Forte

"Reforma predvideva, da postanejo bolnišnice družbe po evropskem zgledu, da začnejo delati na svojih programih in med seboj tekmovati v kakovosti storitev," je poudarila zdravnica Alenka Forte.

Alenka Forte, predsednica Odbora za zdravstvo pri Strokovnem svetu SDS, je gostovala v oddaji V državnem zboru se dogaja na televiziji ETV.

Alenka Forte je v pogovoru uvodoma predstavila namen in način delovanja Strokovnega sveta SDS, ki je v pomoč in podporo poslancem za strokovne utemeljitve, predvsem pa se ukvarja s pripravo smernic in programa stanke. Poudarila je, da je že v lanskem letu pričel s pripravo programa, s katerim bo stranka nastopila na naslednjih volitvah.

Zdravnica Fortejeva za svoje delo pri vodenju odbora strokovnega sveta pravi, da je pripravljena deliti svoje znanje in pomagati razumeti stvari, saj je zdravstveni sistem zelo kompleksen in ga je treba dobro poznati.

»Reforma zdravstva bo uspešna le, v kolikor bo imel mandatar posluh za zdravstvo,« je predsednica Odbora za zdravje izpostavila ob začetku delovanja Strokovnega sveta. Zato se je delo odbora osredotočilo na snovanje zdravstvene reforme, ki je bila pred kratkim predstavljena javnosti.

V Evropi velja, da je zdravstvo tržna dejavnost, kjer veljajo vsa pravila konkurence, je dejala Alenka Forte in dodala, da Slovenija tukaj krši evropsko zakonodajo, ker ne zagotavlja pogojev za konkurenčno okolje. »Smo na repu Evropske unije, če gledamo statistike na temo zdravstva in to narekuje reformo.«

Pri predstavitvi zdravstvene reforme je Fortejeva izpostavila, da potrebujemo spremembe zavarovalniškega sistema, kjer mora nastopiti konkurenca. Organizacijsko je treba spremeniti Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki mora postati bolj fleksibilen in odgovoren. »Pacient mora imeti pravico, da ve, kaj za tisti svoj prispevek, ki ga obvezno odvaja na ZZZS ali tisti prostovoljni prispevek, ki ga daje zavarovalnici, kaj za ta denar lahko pričakuje,« je poudarila Alenka Forte.

Odbor za zdravje predlaga, da se uporabnikom konkretno predstavi, kaj pomeni košarica A in košarica B. »Treba je narediti sklope bolezni, ki bodo pokrite iz košarice A pod okriljem ZZZS in košarice B, kjer bodo druge diagnoze, ki jih bo v celoti pokrila zavarovalnica.« Danes pa ne vemo, kako to plačevanje in deljenje stroškov med Zavodom in zavarovalnicami poteka, ker se to nenehno spreminja. »Ne predvidevamo pa, da bi to za ljudi, za paciente pomenilo višji strošek,« je poudarila zdravica Fortejeva.

Naslednji korak zdravstvene reforme so spremembe v zdravstvenih ustanovah. »Javni zavodi se morajo preobraziti v samostojne družbe z dobrimi menedžerji,« pravi Fortejeva in dodaja, da je treba odpraviti anomalijo, ko ministrstvo določa, kje se bo zaposlilo medicinsko sestro ali čistilko, postavlja nadzorne svete in direktorje. »Minister mora urejati okolje in zakonodajo, ne pa da se ukvarja s tem, kaj kakšna bolnišnica počne in kdo jo vodi.« Reforma predvideva, da postanejo bolnišnice družbe po evropskem zgledu, da začnejo delati na svojih programih in med seboj tekmovati v kakovosti storitev.

V nadaljevanju je Fortejeva izpostavila, da imamo v Sloveniji v primerjavi z Evropo zelo neenakomerno razporeditev družinskih osebnih zdravnikov, nekatera področja sploh nimajo osebnega zdravnika. »Problem naših zdravnikov je, da jih je premalo, da imajo premalo časa za paciente in povsem smo zanemarili razvoj primarnega zdravstva,« je poudarila in predlagala, da se vzpostavi boljša mreža splošnih zdravnikov, glede na demografske podatke neke regije, ki bodo manj obremenjeni. Postregla je s podatkom, da imajo v Evropi povprečno na dan osebni zdravniki 12 do 16 pacientov, pri nas pa med 30 in 60 pacienti.

Predsednica Odbora za zdravje je opozorila še na starajočo se populacijo, ki bo potrebovala poseben segment zavarovanja za starostno dolgotrajno oskrbo.

»Danes se pogovarjamo o dirigiranih in planskih cenah. Mi si predstavljamo, da je vloga ministrstva, da ustanovi agencijo, ki bo določala kakovost materialov, storitev in cene. Neka ustanova mora določiti kaj je najmanjša cena neke storitve in kakšna je tista kakovost, ki je še sprejemljiva,« je predlog Strokovnega sveta opisala zdravnica Forte.

Sorodne novice

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.