NAGRADNA KRIŽANKA SDS

PRAVILA SODELOVANJA

Organizator in izvajalec nagradne križanke SDS je Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). V nagradni križanki lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, razen zaposlenih pri organizatorju. Udeleženec v nagradni križanki lahko sodeluje z oddajo križanke ali pravilnega gesla križanke.

Navodilo v glasilu se glasi:

»Nagradno križanko ali geslo nagradne križanke izrežite in najpozneje do 27. 8. 2021 pošljite na naš naslov: Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna križanka«

Vse pravilne rešitve bodo uvrščene v žrebanje za nagrade, ki bo 30. 8. 2021.

Nagrade:

  1. 1 x družinski vikend paket v višini 500 eur
  2. 1 x družinski vikend paket v višini 300 eur
  3. 50 knjižnih nagrad,

Imena nagrajencev bodo javno objavljeni na spletni strani SDS oz.  FB profilu.  Nagrajenec bo s strani organizatorja zaprošen za posredovanje podatkov, ki so potrebni za prevzem nagrade.

V nagradnem žrebanju bodo upoštevani vsi odgovori, ki bodo prispeli po navadni pošti do 27. 8. 2021 do 12. ure na naslov Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana

S sodelovanjem v nagradni križanki udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja in dovoljuje uporabo posredovanih podatkov za namene obveščanja o nagradi ter o programu in delu Slovenske demokratske stranke. 

Politika varovanja osebnih podatkov je objavljena na spletni strani www.sds.si/osebnipodatki in se izvaja v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).