Nagradna igra SDS

PRAVILA SODELOVANJA NAGRADNA IGRA POSVET Z VOLIVCI

Organizator in izvajalec nagradne igre Posvetovanje z volivci je Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, razen zaposlenih pri organizatorju. Udeleženec v nagradni igri lahko sodeluje ali z udeležbo v posvetovanju z volivci iz letaka ali z udeležbo v posvetovanju z volivci na spletni strani posvet

Navodilo na letaku se glasi: »Vljudno Vas prosimo, da si preberete priloženi vprašalnik in nanj odgovorite tako, da obkrožite DA ali NE. Vrnete ga lahko po navadni ali elektronski pošti (vprašalnik je dostopen tudi na elektronskem naslovu www.sds.si/posvet). Odgovori so lahko anonimni. Če želite, da Vas o rezultatih posvetovanja z volivci neposredno obvestimo, nam zaupajte svoje kontaktne podatke. V tem primeru boste udeleženi tudi pri žrebu glavne nagrade, med udeleženci posveta v e-obliki pa bomo dnevno izžrebali dobitnika praktične nagrade.«

V vsakodnevnem nagradnem žrebanju bodo upoštevani vsi odgovori, ki bodo prispeli od 12. ure prejšnjega dne do 12. ure tekočega dne. Nagradna igra traja do 24. 5. 2019. Dnevni nagrajenec bo javno objavljen na spletni strani SDS, FB in TW profilu.

V nagradnem žrebanju za glavne nagrade bodo upoštevani vsi odgovori, ki bodo prispeli po navadni ali e-pošti do 24. 5. 2019 na naslov Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana. Nagradno žrebanje za glavne nagrade, ki so prenosni računalnik, športno kolo in 100 knjig, bo potekalo v petek, 24. maja 2019.

Nagrajenci bodo javno objavljeni na spletni strani, FB ali TW profilu Slovenske demokratske stranke. Nagrajenec bo s strani organizatorja zaprošen za posredovanje podatkov, ki so potrebni za prevzem nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja in dovoljuje uporabo posredovanih podatkov za namene obveščanja o nagradi ter o programu in delu Slovenske demokratske stranke.

Današnja nagrajenka v nagradni igri Posvet z volivci je Sonja Pelcl iz Rač. Dobitnici nagrade iskreno čestitamo!