Predsednik

Suzana Lep Šimenko

Kontakt: [email protected]

Kandidat za župana: Branko Marinič