Ljubljana

MO Ljubljana

Predsednik MO SDS Ljubljana
Aleš Hojs

[email protected]

Vodstvo MO SDS Ljubljana
Darinka Kovačič Mestna svetnica, članica IO, predsednica ČS Črnuče
Ida Medved Članica IO
Igor Horvat Mesni svetnik in član IO

Irena Horvat Članica IO, predsednica ČO Dravlje
Janez Cimperman Član IO
Jelka Suhodolnik Vtič Predsednica ČO Polje in članica IO
Ksenija Sever Mestna svetnica in članica IO
Marko Ramovž Član IO, predsednik ČO Šmarna Gora
Maruša Babnik Predsednic mestnih svetnikov SDS, Članica IO, predsednica ČO Sostro
Matjaž Vede Član IO in mestni svetnik
Mojca Škrinjar Članica IO in predsednica ČO Šiška
Rihard Gerbec Član IO in predsednik KSS LJ
Rok Kleindienst Član IO
Aleš Brinar Predsednik ČO Trnovo
Anton Grošelj Mestni svetnik in predsednik ČO Rudnik
Bojan Rotar Predsednik ČO Bežigrad
Lučka Marolt Predsednica ČO Vič
Mateja Nose Predsednica ČO Jarše