Hoče-Slivnica

OO Hoče-Slivnica

Predsednik: Miran Hostnik