Predsednik

Leon Podlinšek

Kontakt: [email protected]

Uradne ure

Pon: 16.00 -18:00

Sre: 16:00 - 18:00

Pet. 16:00 - 18:00

Tel(S):035482845; [email protected] (tajnica Kolar Ana)

Izvršilni odbor MO SDS Celje:

 1. Leon Podlinšek – predsednik

 2. Gvido Krušič – podpredsednik

 3. Karmen Kozmus – podpredsednica

 4. Dr. Aljoša Košak – podpredsednik

 5. Anton Grilanc

 6. Janko Koštomaj

 7. Zdravko Logar

 8. Vančo Tegov

 9. Albert Koštomaj

 10. Edvard Krajnc

 11. Brigita Tratnik

 12. Ika Plevnik

 13. Franc Zimšek

 14. Majda Kovačič

Nadzorni odbor MO SDS Celje:

 1. Vanja Strniša – predsednica

 2. Viktor Hajsinger – podpredsednik

 3. Herta Koštomaj

 4. Viljem Stiplovšek

 5. Ivan Kaučič

Ženski odbor MO SDS Celje:

 1. Sanela Štadler – predsednica

 2. Brigita Tratnik – podpredsednica

 3. Breda Verdnik

 4. Herta Koštomaj

 5. Irena Blatnik

 6. Majda Kokalj Moravec

 7. Jolanda Podpečan

 8. Branka Aleš

 9. Ivanka Krofljič

Klub seniork in seniorjev MO SDS Celje:

 1. Ivanka Gajšek – predsednica

 2. Albert Koštomaj – podpredsednik

 3. Dominik Amon

 4. Janko Koštomaj

 5. Vladimir Kosaber

 6. Nada Napotnik

 7. Gvido Krušič

 8. Ika Plevnik

 9. Zdravko Logar

 10. Ivan Žlaus

 11. Zdenka Trbovc

Strokovni odbor MO SDS Celje:

 1. Uka Jašari – predsednik

 2. Vlado Kosaber – podpredsednik

 3. Dr. Aljoša Košak

 4. Mag. Marjan Ferjanc

 5. Ivan Kaučič

 6. Vančo Tegov

 7. Janez Senegačnik

Mestni svetniki MO SDS Celje:

 1. Leon Podlinšek

 2. Gvido Krušič

 3. Mag. Marjan Ferjanc

 4. Karmen Kozmus

 5. Matjaž Železnik