Občinski in medobčinski odbori po Sloveniji

Iskalnik lokalnih odborov

Na zemljevidu ali v iskalniku poiščite odbor za dostop do strani posameznega lokalnega odbora Slovenske demokratske stranke

Lokalni odbori Slovenske demokratske stranke so organizirani po vsej Sloveniji in so prisotni v skoraj vseh občinah. Posamezne odbore sestavlja izvrišlni odbor in nadzorna komisija, ki se ju voli na volilnih konferencah. Znotraj izvršilnega odbora se na konferencah voli tudi tudi predsednik. Mandat vodstva traja 2 leti, pravico do glasovanja pa imajo vsi polnopravni člani Slovenske demokratske stranke v lokalnem odboru.Vnesite ime kraja, občine ali odboraSeznam občinskih odborov

Občinski odbor
Predsednik
Regijska koordinacija
Mirna Beno Smole Dolenjsko belokranjska regija MO Celje Janko Požežnik Celjska regija MO Koper Mojca Hilj Trivič Primorska regija MO Kranj mag. Branko Grims Gorenjska regija MO Ljubljana mag. Anže Logar Ljubljanska regija MO Maribor mag. Zvonko Zinrajh Mariborska regija MO Murska Sobota Karlo Šoš Pomurska MO Nova Gorica mag. Tomaž Slokar Goriška regija MO Novo mesto mag. Bojan Kekec Dolenjsko belokranjska regija MO Ptuj Miroslav Luci Ptujska regija MO Slovenj Gradec Bojan Navodnik Koroška regija MO Velenje Suzana Kavaš Savinjsko šaleška regija OO Ajdovščina Miha Kapelj Goriška OO Apače Franc Grobnik Pomurska regija OO Beltinci Bojan Žerdin Pomurska regija OO Benedikt Marina Koren Ptujska regija OO Bled Janez Brence Gorenjska regija OO Bloke Metod Kraševec Obljubljanska regija OO Bohinj Marija Ogrin Gorenjska regija OO Borovnica Marija Penko Obljubljanska regija OO Bovec Danijel Krivec Goriška regija OO Braslovče Marko Balant Savinjsko šaleška regija OO Brda Damjan Birtič Goriška regija OO Brežice mag. Andrej Vizjak Posavska regija OO Brezovica Janez Miklič Obljubljanska regija OO Cerklje na Gorenjskem predsednik.cerkljenagorenjskem@sds.si Gorenjska regija OO Cerknica Marko Kranjc Obljubljanska regija OO Cirkulane Franc Milošič Ptujska regija OO Črenšovci Ivan Rajtar Pomurska regija OO Črna na Koroškem Bojan Gorza Koroška regija OO Črnomelj mag. Maja Kocjan Dolenjsko belokranjska regija OO Desternik Simona Lacko Ptujska regija OO Divača Jernej Premrl Primorska regija OO Dobje Andreja Gradič Celjska regija OO Dobrepolje Roman Bukovec Obljubljanska regija OO Dobrna Matej Zagrušovcem Celjska regija OO Dobrova-Polhov Gradec Robert Oblak Obljubljanska regija OO Dol pri Ljubljani Jurij Kuhar Obljubljanska regija OO Dolenjske Toplice Karmen Potočar Dolenjsko belokranjska regija OO Domžale mag. Tomaž Deželak Obljubljanska regija OO Dornava Matej Zorko Ptujska regija OO Dravograd Marko Gomobc Koroška regija OO Gorenja vas-Poljane Irena Tavčar Gorenjska regija OO Gorišnica Janko Ranfl Ptujska regija OO Gornja Radgona Marjana Žnuderl Pomurska regija OO Gornji Grad Boštjan Richter Savinjsko šaleška regija OO Gornji Petrovci Aleksander Bencik Pomurska regija OO Grad Marijan Klement Pomurska regija OO Grospulje Dušan Hočevar Obljubljanska regija OO Hajdina Franc Krajnc Ptujska regija OO Hoče-Slivnica Rok Klajnšek Podravska regija OO Hodoš Severina Magyar Pomurska regija OO Horjul Janez Gabrovšek Obljubljanska regija OO Hrastnik Andrej Funkl Zasavska regija OO Hrpelje-Kozina Peter Valenčič Primorska regija OO Idrija Bogdan Mohorič Goriška regija OO Ig Tone Krnc Obljubljanska regija OO Ilirska Bistrica Dušan Grbec Primorska regija OO Ivančna Gorica Dušan Strnad Obljubljanska regija OO Izola Leopold Žolgar Primorska regija OO Jesenice Žiga Jereb Gorenjska regija OO Jezersko Polona Virnik Karničar Gorenjska regija OO Juršinci predsednik.jursinci@sds.si Ptujska regija OO Kamnik Rudi Veršnik Gorenjska regija OO Kanal ob Soči Milica Zimic Goriška regija OO Kidričevo Marjan Petek Ptujska regija OO Kobarid Edi Melinc Goriška regija OO Kobilje Tomaž Ferencek Pomurska regija OO Kočevje Luka Bubnjić Obljubljanska regija OO Komenda Aleš Marinko Gorenjska regija OO Kozje Dejan Bah Celjska regija OO Kranjska gora Bogdan Janša Gorenjska regija OO Križevci Robert Jelen Pomurska regija OO Krško Jože Olovec Posavska regija OO Kungota Rudi Matjašič Podravska regija OO Kuzma Roman Fartek Pomurska regija OO Laško Robert Medved Celjska regija OO Lenart Damir Jelenko Ptujska regija OO Lendava Janez Somi Pomurska regija OO Litija Boris Doblekar Zasavska regija OO Ljubno Stanko Prislan Savinjsko šaleška regija OO Ljutomer Petra Mlinarič Jager Ptujska regija OO Log-Dragomer Boštjan Rigler Obljubljanska regija OO Logatec Ladislava Furlan Obljubljanska regija OO Loška dolina Marko Čuk Obljubljanska regija OO Loški potok Franc Muhič Obljubljanska regija OO Lovrenc na Pohorju mag. Alenka Deutsch Podravska regija OO Luče Niko Bezovnik Savinjsko šaleška regija OO Lukovica Matevž Kink Obljubljanska regija OO Majšperk Ksenija Frangež Ptujska regija OO Makole Rudolf Krapše Podravska regija OO Markovci Robert Kolarič Ptujska regija OO Medvode Leon Merjasec Gorenjska regija OO Mengeš Urška Tavčar Gorenjska regija OO Metlika mag. Igor Vajda Dolenjsko belokranjska regija OO Mežica Miro Petek Koroška regija OO Miklavž na Dravskem polju Stanislav Petek Podravska regija OO Miren-Kostanjevica Stojan Cotič Goriška regija OO Mirna Peč Janez Mežan Dolenjsko belokranjska regija OO Mokronog Trebelno Alojz Gregorčič Dolenjsko belokranjska regija OO Moravče Vitomir Cerar Obljubljanska regija OO Moravske Toplice Štefan Hul Pomurska regija OO Mozirje Jožef Jelen Savinjsko šaleška regija OO Muta Franc Tomaž Koroška regija OO Naklo Albin Golba Gorenjska regija OO Nazarje Suzana Časl Savinjsko šaleška regija OO Oplotnica Vladimir Globovnik Podravska regija OO Ormož Branko Šumenjak Ptujska regija OO Pesnica Roman Richter Podravska regija OO Piran Vojko Jevševar Primorska regija OO Pivka Darko Zadel Primorska regija OO Podčetrtek Jožefa Užmah Celjska regija OO Podlehnik Helena Plavčak Ptujska regija OO Podvelka Benjamin Jakičič Koroška regija OO Poljčane Tomaž Kokot Podravska regija OO Polzela Ljubo Žnidar Savinjsko šaleška regija OO Postojna Zvone Černač Primorska regija OO Prebold Marjan Golavšek Savinjsko šaleška regija OO Preddvor Rok Roblek Gorenjska regija OO Prevalje Stašo Lodrant Koroška regija OO Puconci Zdenka Zrinski Pomurska regija OO Rače-Fram Ivan Kovačič Podravska regija OO Radeče Miran Hočevar Celjska regija
OO Radeče Miran Hočevar Celjska regija
OO Radenci Franc Himelrajh Pomurska regija OO Radlje ob Dravi Alenka Helbl Koroška regija OO Radovljica Mark Toplak Gorenjska regija OO Ravne na Koroškem Igor Oder Koroška regija OO Razkrižje Lenart Barat Pomurska regija OO Rečica ob Savinji Franci Šon Savinjsko šaleška regija OO Renče-Vogrsko Viktor Trojer Goriška regija OO Ribnica Jože Tanko Obljubljanska regija OO Ribnica na Pohorju Tatjana Marsel Podravska regija OO Rogaška Slatina Stanko Habjanič Celjska regija OO Rogašovci Andrej Kisilak Pomurska regija OO Rogatec Viktor Božak Celjska regija OO Ruše Jernej Brglez Podravska regija OO Šalovci Albin Gubič Pomurska regija OO Selnica ob Dravi Milan Fras Podravska regija OO Semič Damir Stare Dolenjsko belokranjska regija OO Šempeter - Vrtojba Danijel Derman Goriška regija OO Šenčur Aleš Perič Močnik Gorenjska regija OO Šentilj Bojan Belna Podravska regija OO Šentjernej Aleš Medle Dolenjsko belokranjska regija OO Šentjur Jože Korže Celjska regija OO Sevnica Tomaž Lisec Posavska regija OO Sežana Drago Pirec Primorska regija OO Škocjan Jože Kapler Dolenjsko belokranjska regija OO Škofja Loka Robert Strah Gorenjska regija OO Škofljica Boris Zupančič Obljubljanska regija OO Slovenska Bistrica Žarko Furman Podravska regija OO Slovenske Konjice Bojan Podkrajšek Celjska regijska koordinacija OO Šmarje pri Jelšah Benja Krulec Vidovič Celjska regija OO Šmarješke Toplice Mojca Kralj Dolenjsko belokranjska regija OO Šmartno ob Paki Jožef Stakne Savinjsko šaleška regija OO Šmartno pri Litiji Janez Tomažič Zasavska regija OO Sodražica Andrej Pogorelc Obljubljanska regija OO Solčava Viljem Ošep Savinjsko šaleška regija OO Šoštanj Franc Rosec, mag Savinjsko šaleška regija OO Središče ob Dravi Jurij Borko Ptujska regija OO Starše Ivan Pišek Podravska regija OO Štore Marjan Doberšek Celjska regija OO Straža Ladislav Lavrič Dolenjsko belokranjska regija OO Sveta Trojica v Slovenskih goricah Kristijan Ploj Ptujska regija OO Sveti Andraž v Slovenskih goricah Milan Tancoš Ptujska regija OO Sveti Jurij v Slovenskih goricah Hermina Križovnik Ptujska regija OO Sveti Tomaž Miro Rakuša Ptujska regija OO Tišina Anton Hauko Pomurska regija OO Tolmin Marijan Svetičič Goriška regija OO Trbovlje mag. Borut Dolanc Zasavska regija OO Trebnje Franci Kepa Dolenjsko belokranjska regija OO Trnovska vas Manfred Jakop Ptujska regija OO Tržič Jure Ferjan Gorenjska regija OO Trzin Rado Gladek Obljubljanska regija OO Velika Polana Anica Hozjan Pomurska regija OO Velike Lašče Anton Strah Obljubljanska regija OO Veržej Anton Bobnjar Pomurska regija OO Videm Suzana Lep Šimenko Ptujska regija OO Vipava Jožko Andlovic Goriška regija OO Vitanje Dejan Poklič Celjska regija OO Vodice Aco Franc Šuštar Gorenjska regija OO Vojnik Stanislav Oset Celjska regija OO Vransko Franc Sušnik Savinjsko šaleška regija OO Vrhnika Andrej Podbregar Obljubljanska regija OO Vuzenica Franc Franjo Golob Koroška regija OO Zagorje ob Savi Janez Vidmar Zasavska regija OO Žalec Matjaž Krk Celjska regija OO Zavrč Mihaela Zebec Ivančič Ptujska regija OO Železniki Branka Petrina Krek Gorenjska regija OO Žetale Metka Žerak Jus Ptujska regija OO Žiri Matjaž Oblak Gorenjska regija OO Žirovnica Tatjana Mulej Gorenjska regija OO Zreče Drago Šešerko Celjska regija OO Žužemberk mag. Jože Jenkole Dolenjsko belokranjska regija Šentrupert Denis Lesjak Dolenjsko belokranjska regija
 
Imate idejo za odpravo administrativnih ovir?
Vaše ideje in predloge zbiramo do konca meseca marca.