Občinski in medobčinski odbori po Sloveniji

Iskalnik lokalnih odborov

Na zemljevidu ali v iskalniku poiščite odbor za dostop do strani posameznega lokalnega odbora Slovenske demokratske stranke

Lokalni odbori Slovenske demokratske stranke so organizirani po vsej Sloveniji in so prisotni v skoraj vseh občinah. Posamezne odbore sestavlja izvrišlni odbor in nadzorna komisija, ki se ju voli na volilnih konferencah. Znotraj izvršilnega odbora se na konferencah voli tudi tudi predsednik. Mandat vodstva traja 2 leti, pravico do glasovanja pa imajo vsi polnopravni člani Slovenske demokratske stranke v lokalnem odboru.Vnesite ime kraja, občine ali odboraSeznam občinskih odborov

Občinski odbor
Predsednik
Regijska koordinacija
OO Ankaran Igor Miklavčič Primorska OO Cerkno [email protected] Goriška regija OO Duplek Marko Rems Podravska regija OO Kočevje Luka Bubnjić Obljubljanska regija OO Sveti Jurij ob Ščavnici Franc Vrzel Ptujska regija OO Komenda Aleš Marinko Gorenjska regija OO Kobilje Tomaž Ferencek Pomurska regija OO Kobarid Edi Melinc Goriška regija OO Kidričevo Marjan Petek Ptujska regija OO Kozje Dejan Bah Celjska regija OO Kranjska gora Bogdan Janša Gorenjska regija OO Kuzma Roman Fartek Pomurska regija OO Kungota Majda Trampuš Podravska regija OO Krško Jože Olovec Posavska regija OO Križevci Luka Mlaker Pomurska regija OO Kanal ob Soči Milica Zimic Goriška regija OO Kamnik Rudi Veršnik Gorenjska regija OO Idrija Kristjan Brus Goriška regija OO Ig Tone Krnc Obljubljanska regija OO Hrpelje-Kozina Peter Valenčič Primorska regija OO Hrastnik Andrej Funkl Zasavska regija OO Horjul Janez Gabrovšek Obljubljanska regija OO Ilirska Bistrica Dušan Grbec Primorska regija OO Ivančna Gorica Tomaž Smole Obljubljanska regija OO Juršinci Franc Kukovec Ptujska regija OO Jezersko Polona Virnik Karničar Gorenjska regija OO Jesenice Žarko Štrumbl Gorenjska regija OO Izola Leopold Žolgar Primorska regija OO Laško [email protected] Celjska regija OO Lenart Damir Jelenko Ptujska regija OO Mengeš Urška Tavčar Gorenjska regija OO Metlika mag. Igor Vajda Dolenjsko belokranjska regija OO Medvode Leon Merjasec Gorenjska regija OO Markovci Olga Bezjak Ptujska regija OO Makole Zlatka Dvoršak Podravska regija OO Mežica Dejan Kavtičnik Koroška regija OO Miklavž na Dravskem polju Stanislav Petek Podravska regija OO Moravče Vitomir Cerar Obljubljanska regija OO Mokronog Trebelno Alojz Gregorčič Dolenjsko belokranjska regija OO Mirna Peč Janez Mežan Dolenjsko belokranjska regija OO Miren-Kostanjevica Omar Hanuna Goriška regija OO Majšperk Ksenija Frangež Ptujska regija OO Lukovica Marjetka Vrbnjak Obljubljanska regija OO Ljutomer Srečko Žižek Ptujska regija OO Ljubno Stanko Prislan Savinjsko šaleška regija OO Litija Boris Doblekar Zasavska regija OO Lendava Janez Somi Pomurska regija OO Log-Dragomer Boštjan Rigler Obljubljanska regija OO Logatec Ladislava Furlan Obljubljanska regija OO Luče Niko Bezovnik Savinjsko šaleška regija OO Lovrenc na Pohorju mag. Alenka Deutsch Podravska regija OO Loški potok Robert Volf Obljubljanska regija OO Loška dolina Matej Rupar Obljubljanska regija OO Hodoš Severina Magyar Pomurska regija OO Hoče-Slivnica Rok Klajnšek Podravska regija OO Bloke [email protected] Obljubljanska regija OO Bohinj Marija Ogrin Gorenjska regija OO Bled Janez Brence Gorenjska regija OO Benedikt Marina Koren Ptujska regija OO Beltinci Bojan Žerdin Pomurska regija OO Borovnica Marija Penko Obljubljanska regija OO Bovec Danijel Krivec Goriška regija OO Brezovica Janez Miklič Obljubljanska regija OO Brežice mag. Andrej Vizjak Posavska regija OO Brda Damjan Birtič Goriška regija OO Braslovče Uroš Zupanc Savinjsko šaleška regija OO Apače Franc Grobnik Pomurska regija OO Ajdovščina Miha Kapelj Goriška MO Ljubljana mag. Anže Logar Ljubljanska regija MO Maribor mag. Zvonko Zinrajh Mariborska regija MO Kranj mag. Branko Grims Gorenjska regija MO Koper Silvano Radin Primorska regija MO Celje Leon Podlinšek Celjska regija MO Murska Sobota Karlo Šoš Pomurska MO Nova Gorica mag. Tomaž Slokar Goriška regija MO Velenje Suzana Kavaš Savinjsko šaleška regija MO Slovenj Gradec Bojan Navodnik Koroška regija MO Ptuj Rajko Fajt Ptujska regija MO Novo mesto mag. Bojan Kekec Dolenjsko belokranjska regija OO Cerklje na Gorenjskem Janhar Miha Gorenjska regija OO Cerknica Marko Kranjc Obljubljanska regija OO Gorenja vas-Poljane Irena Tavčar Gorenjska regija OO Gorišnica Janko Ranfl Ptujska regija OO Dravograd Ervin Kodrun Koroška regija OO Dornava Matej Zorko Ptujska regija OO Domžale mag. Tomaž Deželak Obljubljanska regija OO Gornja Radgona Marjana Žnuderl Pomurska regija OO Gornji Grad Boštjan Richter Savinjsko šaleška regija OO Hajdina Franc Krajnc Ptujska regija OO Grospulje Dušan Hočevar Obljubljanska regija OO Grad Marijan Klement Pomurska regija OO Gornji Petrovci [email protected] Pomurska regija OO Dolenjske Toplice Jure Filipovič Dolenjsko belokranjska regija OO Dol pri Ljubljani Jurij Kuhar Obljubljanska regija OO Črnomelj mag. Maja Kocjan Dolenjsko belokranjska regija OO Črna na Koroškem Bojan Gorza Koroška regija OO Črenšovci Jožica Vaupotič Pomurska regija OO Cirkulane Franc Milošič Ptujska regija OO Destrnik Simona Lacko Ptujska regija OO Divača Sandi Rojc Primorska regija OO Dobrova-Polhov Gradec Robert Oblak Obljubljanska regija OO Dobrna Matej Zagrušovcem Celjska regija OO Dobrepolje Roman Bukovec Obljubljanska regija OO Dobje Tjaša Božičko Celjska regija Mirna Beno Smole Dolenjsko belokranjska regija OO Moravske Toplice Štefan Hul Pomurska regija OO Mozirje Jožef Jelen Savinjsko šaleška regija OO Muta Ivan Lipuš Koroška regija OO Naklo Albin Golba Gorenjska regija OO Nazarje Suzana Časl Savinjsko šaleška regija OO Oplotnica Vladimir Globovnik Podravska regija OO Ormož Danijel Vrbnjak Ptujska regija OO Pesnica Roman Richter Podravska regija OO Piran Vojko Jevševar Primorska regija OO Pivka Darko Zadel Primorska regija OO Podčetrtek Jožefa Užmah Celjska regija OO Podlehnik Helena Plavčak Ptujska regija OO Podvelka Andraž Koželnik Koroška regija OO Poljčane Tomaž Kokot Podravska regija OO Polzela Ljubo Žnidar Savinjsko šaleška regija OO Postojna Zvone Černač Primorska regija OO Prebold Marjan Golavšek Savinjsko šaleška regija OO Preddvor Lidija Kos Gorenjska regija OO Prevalje Stašo Lodrant Koroška regija OO Puconci Zdenka Zrinski Pomurska regija OO Rače-Fram Ivan Kovačič Podravska regija OO Radeče Miran Hočevar Celjska regija
OO Radeče Miran Hočevar Celjska regija
OO Radenci Franc Himelrajh Pomurska regija OO Radlje ob Dravi Alenka Helbl Koroška regija OO Radovljica Mark Toplak Gorenjska regija OO Ravne na Koroškem Igor Oder Koroška regija OO Razkrižje Lenart Barat Pomurska regija OO Rečica ob Savinji Marko Rakun Savinjsko šaleška regija OO Renče-Vogrsko Viktor Trojer Goriška regija OO Ribnica Jože Tanko Obljubljanska regija OO Ribnica na Pohorju Tatjana Marsel Podravska regija OO Rogaška Slatina Stanko Habjanič Celjska regija OO Rogašovci Andrej Kisilak Pomurska regija OO Rogatec Viktor Božak Celjska regija OO Ruše Blaž Sternad Podravska regija OO Šalovci Albin Gubič Pomurska regija OO Selnica ob Dravi Milan Fras Podravska regija OO Semič Matija Bukovec Dolenjsko belokranjska regija OO Šempeter - Vrtojba Danijel Derman Goriška regija OO Šenčur Aleš Perič Močnik Gorenjska regija OO Šentilj Bojan Belna Podravska regija OO Šentjernej Aleš Medle Dolenjsko belokranjska regija OO Šentjur Jože Korže Celjska regija OO Sevnica Tomaž Lisec Posavska regija OO Sežana Drago Pirec Primorska regija OO Škocjan Jože Kapler Dolenjsko belokranjska regija OO Škofja Loka Mag. Robert Strah Gorenjska regija OO Škofljica Boris Zupančič Obljubljanska regija OO Slovenska Bistrica Žarko Furman Podravska regija OO Slovenske Konjice Bojan Podkrajšek Celjska regijska koordinacija OO Šmarje pri Jelšah Benja Krulec Vidovič Celjska regija OO Šmarješke Toplice Mojca Kralj Dolenjsko belokranjska regija OO Šmartno ob Paki Darko Pokleka Savinjsko šaleška regija OO Šmartno pri Litiji Janez Tomažič Zasavska regija OO Sodražica Ludvik Debeljak Obljubljanska regija OO Solčava Viljem Ošep Savinjsko šaleška regija OO Šoštanj Franc Rosec, mag Savinjsko šaleška regija OO Središče ob Dravi Andrej Horvat Ptujska regija OO Starše Ivan Pišek Podravska regija OO Štore Marjan Doberšek Celjska regija OO Straža Zdravko Turk Dolenjsko belokranjska regija OO Sveta Trojica v Slovenskih goricah Kristijan Ploj Ptujska regija OO Sveti Andraž v Slovenskih goricah Roman Čuš Ptujska regija OO Sveti Jurij v Slovenskih goricah Hermina Križovnik Ptujska regija OO Sveti Tomaž Miro Rakuša Ptujska regija
OO Tabor Nina Žmavc Savinjsko-Šaleška regija
OO Tišina Anton Hauko Pomurska regija OO Tolmin Marijan Svetičič Goriška regija OO Trbovlje mag. Borut Dolanc Zasavska regija OO Trebnje Franci Kepa Dolenjsko belokranjska regija OO Trnovska vas Manfred Jakop Ptujska regija OO Tržič Jure Ferjan Gorenjska regija OO Trzin Rado Gladek Obljubljanska regija OO Velika Polana Anica Hozjan Pomurska regija OO Velike Lašče Jakob Rado Jaklič Obljubljanska regija OO Veržej Anton Bobnjar Pomurska regija OO Videm Suzana Lep Šimenko Ptujska regija OO Vipava Jožko Andlovic Goriška regija OO Vitanje Jože Jakop Celjska regija OO Vodice Jaka Šimnovec Gorenjska regija OO Vojnik Brecl Anton Celjska regija OO Vransko Franc Sušnik Savinjsko šaleška regija OO Vrhnika Andrej Podbregar Obljubljanska regija OO Vuzenica Franc Franjo Golob Koroška regija OO Zagorje ob Savi Roman Perklič Zasavska regija OO Žalec Matjaž Krk Celjska regija OO Zavrč Mihaela Zebec Ivančič Ptujska regija OO Železniki Branka Petrina Krek Gorenjska regija OO Žetale Kristijan Jus Ptujska regija OO Žiri Andrej Poljanšek Gorenjska regija OO Žirovnica Tatjana Mulej Gorenjska regija OO Zreče Drago Šešerko Celjska regija OO Žužemberk Bojan Vidmar Dolenjsko belokranjska regija Šentrupert mag. Andrej Martin Dolenjsko belokranjska regija