Ministri so na neformalnem srečanju sprejeli Novo leipziško listino - Za razvoj evropskih mest

Slika