Minister dr. Logar na 5. regionalnem forumu Unije za Sredozemlje za nadaljnjo krepitev sodelovanja v Sredozemlju

Slika