Eva Irgl sklicala nujno sejo Komisije s pozivom po takojšnji zaustavitvi del na sporni trasi kanala C0

Sorodne novice