Dr. Milan Zver: Poročilo o človekovih pravicah v EU pristransko in neobjektivno

Človekove pravice